Rykter om prostitusjon blant kvinnelige asylsøkere er i ferd med å bli et alvorlig problem i Sogndal. Nestlederen ved Sogndal statlige mottak, Hanne Lund Solbakken, avviser bestemt at noen av kvinnene der driver med salg av sex.

Hun forteller at rykteflommen er en stor belastning for asylsøkerne.

— Vi må bruke veldig mye tid på å snakke med damene som bor i huset og prøve å roe dem ned. De har det tøft nok fra før, om de ikke skal få en slik ekstra belastning, seier Solbakken til NRK Sogn og Fjordane.

Leder for Utlendingsdirektoratet Region Vest, Atle Berge, beklager sterkt at asylsøkere blir utsatt for slik rykteflom.

Politiet i Sogndal er orientert om saken.