Politiet avlyttet i flere uker mobiltelefonene til den estiske hallikligaen. Dermed sikret de seg timer med samtaler mellom kunder og de prostituertes sentralborddame. Alle telefonnumrene er blitt registrert.

Også i regnskapsboken som ble funnet på Sotra er telefonnumrene til kundene notert.

Allerede tirsdag kveld, bare timer etter hallikaksjonen, ringte etterforskerne opp utvalgte horekunder. Tre av dem måtte møte på politistasjonen og forklare seg i detalj om sex-kjøp i Knøsesmauet og Domkirkegaten.

Kjøp av sex er ikke ulovlig i Norge, men påtalemyndigheten vil bruke forklaringene som bevis på at det har foregått prostitusjonsvirksomhet i sentrumsleilighetene, og at den har vært organisert. Det kan bli aktuelt å kreve at mennene også må forklare seg under en eventuell rettssak. Det siste skal kundene ha gitt til dels klart uttrykk for at de er lite lystne på.