Mariann Fossum heter SV-kvinnen som nå har overtatt styringen med likestillingsarbeidet. Hun har med glede merket seg at biskop Ole D. Hagesæther er blitt en alliert i kampen mot horekundene, slik han uttalte seg i BT i tirsdagsavisen.

— Det er all grunn til å rette et sterkere søkelys mot det ansvaret kundene har som kjøper seg adgang til andres kropp og dermed opprettholder sex-handelen. Vi bør følge svenskenes eksempel og kriminalisere horekundene, sier Fossum som er vararepresentant til bystyret og har bakgrunn fra kvinneaktivistene Ottar.

- Det eneste som nytter

Hun minner om at Bergen kommune har en handlingsplan mot prostitusjon. Men det er ikke skjedd noe for å følge den opp, i hvert fall ikke med tanke på å rette søkelyset mot kundene. Å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester er det eneste som nytter, slik hun ser det. Nå vil hun ta initiativ til at bystyret går inn for å straffeforfølge horekunder.

Her til lands var Tana kommune tidlig ute med vedtak om å kriminalisere sex-kjøp. Seinere har Oslo-politiet inntatt samme holdning. Men ikke minst erfaringene fra Sverige må veie tungt til fordel for å vedta et lovforbud, mener Fossum.

— Mens en stor del av svenskene til å begynne med var negative til straffereaksjoner mot horekunder, har vi sett en interessant holdningsendring i løpet av få år. Meningsmålinger viser at 80 prosent av den svenske befolkningen er enig i at kriminalisering er nødvendig.

Inn i de lukkede rom?

— Hvor stor bør straffen være?

— Det er jeg ikke rede til å gi noe svar på. Målet er ikke å straffe flest mulig, det aller viktigste er å oppnå en holdningsendring blant folk flest. Potensialet er stort, akkurat slik vi har sett i forbindelse med røykeloven som er blitt allment akseptert.

— Er du ikke forberedt på at mye av prostitusjonen vil forflytte seg inn i de lukkede rom, hvis gateprostitusjonen skal til livs?

— Det er en kjensgjerning at mesteparten av prostitusjonen i dag skjer innendørs, men både bordeller og hallikvirksomhet er forbudt. Vi vil likevel nå langt i få bukt med sex-handelen om vi kriminaliserer horekundene, sier Mariann Fossum.

- Skaper utrygghet

Også KrF-leder Dagfinn Høybråten rykker ut med en varm støtteerklæring til biskop Hagesæthers initiativ. Han sier til Bergens Tidende at han er overbevist om at tiden arbeider for å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.

— Jeg håper og tror at alle partier vil behandle dette temaet på landsmøtene i vår. Etterpå vil det høyst sannsynlig være et flertall i Stortinget som ønsker et lovforbud, sier han.

Jan M. Lillebø