Antall klagesaker etter plan— og bygningsloven som behandles av Fylkesmannen i Hordaland har mer enn fordoblet seg siden 2003.

Samtidig skiller Hordaland seg ut som fylket med flest klagesaker, for tredje år på rad. Mens Oslo og Akershus fikk inn rundt 660 klagesaker i fjor, lå tallet i Hordaland på 760. Det tredje største fylket, Rogaland, hadde et par hundre færre klagesaker.

Ikke kranglevorne

— Boomen kom i 2006, og siden har vi hatt stigning fra år til år. Disse tallene befester inntrykket av at Hordaland har hatt veldig stor byggeaktivitet de siste årene, sier avdelingsdirektør Svein Kornerud hos Fylkesmannen.

— Så forklaringen er ikke at vi er spesielt kranglevorne på Vestlandet?

— Nei, det har jeg ikke noe grunnlag for å si. Jeg tror klageøkningen er en indikasjon på at vi har hatt stor økonomisk aktivitet i regionen. Hordaland har vært et av de fremste vekstområdene, sammen med Oslo og Rogaland.

— Likevel ligger vi over de fylkene?

— Ja. Jeg skal være varsom med å spekulere om hvorfor, men vi har jo et spesielt press på strandsonen i mange kommuner i Hordaland. Det kan forklare noe.

Merker finanskrisen

Kornerud har ikke tall på hva slags typer klager Fylkesmannen behandler, men han har inntrykk av at naboklager er i stort flertall. Den andre hovedtypen er utbyggere som ikke får bygge slik de ønsker. I noen saker varsler Fylkesmannen selv innsigelser.

— I gode tider er det mange som vil bygge på strøtomter eller bygge ut hus. Da bygges det i tettbygde strøk, som øker sjansen for at noen klager, sier Kornerud.

Fylkesmannen har allerede merket effekten av finanskrisen. I hvert fall var antall klagesaker på slutten av fjoråret og i januar lavere enn året før. Det betyr at saksbehandlerne har tid til å ta unna klagene som har hopet seg opp. I fjor ble hele 860 klagesaker avgjort, 100 av dem var fra tidligere år.