I alt 791.103 gjestedøgn er registrert ved hotell og andre overnattingssteder i Hordaland til nå i år. Det er 30.000 flere enn på samme tiden i fjor, vsier dagens nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sogn og Fjordane opplever også en økning, men av mer moderat art. Det første halvåret er det registrert drøye 240.000 overnattinger, 2500 flere enn i fjor.

— Vi har hatt 26.000 flere overnattinger i Bergen første halvår i år sammenliknet med fjoråret, og vi regner med videre oppgang, sier Siri Giil Rolland.

Hun er informasjons- og markedskoordinator i Bergen Reiselivslag.

Det har vært 11,1 millionar overnattinger ved norske overnattingsstader hittil i år. Dette er 3 prosent flere enn samme periode i fjor.

— Frem til 2003 hang vi litt etter. Mens internasjonal turisme økte, var det nedgang i Norge. Men i 2004 snudde dette, og samlet innreise til Norge gikk opp med 10 prosent, sier Kari Anne Schwach, rådgiver i Innovasjon Norge.

En av årsakene til den sterke veksten er en markert oppgang i cruisetrafikken. Hittil i år har rundt 110.000 cruisepassasjerer kommet til Bergen, det er flere enn det kom i hele 2001.

— Trenden viser at det kommer stadig flere cruiseskip, men vi er også blitt mer tilgjengelige ved at flere lavprisselskaper nå flyr til Norge, sier Schwach.

— Hva er det de nye turistene er ute etter?

— Etterspørselen på det internasjonale markedet er etter ekte, genuine naturopplevelser. Norge er et produkt som appellerer, spesielt til turister med høy inntekt. I tillegg blir vi nok sett på som et relativt trygt land å reise til.

Etter sars, krigen i Irak og terrortrusselen var det spesielt færre amerikanere og japanere som kom til Norge. Nå er disse gruppene tilbake for fullt. Og det satses også på nye markeder.

— Russland, Kina og Polen er de vi satser mot nå, og det blir spennende å følge med på hvor godt vi lykkes.

I Bergen har allerede russerne gjort sitt inntog, mens kineserne fremdeles sitter litt på gjerdet.

— Russerne har kommet omtrent som forventet, forteller Rolland.

Fra Kina har det derimot kommet færre enn ventet.

— Men vi har mange fra kinesiske medier her, så det vil nok øke etter hvert, sier Rolland.