ØIVIND ASK

— Spør etter vernebriller når du kjøper fyrverkeri. Og bruk dem, oppfordrer Nils Bull, assistentlege ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Han vet hva han snakker om, for hver nyttårsaften behandler han en rekke skader, og mange av dem er hos barn.

— Det er den travleste dagen i året hos oss. Noen mister synet på et øye, andre får svekket syn, men for alle blir det mye styr og mange plager med store smerter, legger han til.

Faktisk er Hordaland det verste fylket i landet, med flest skader. Ansikt og hender er mest utsatt. I fjor var det en økning fra 24 til 38 øyeskader i Norge.

En tredjedel av de skadde er barn, og særlig er gutter utsatt. Men også berusete voksne er en farlig gruppe, og det gjelder ikke bare dem som fyrer av rakettene. Alle som står i nærheten er utsatt.

— Jeg foreslår at en voksen har ansvaret for rakettene, og denne personen må holde seg edru. Min oppfatning er at kvinnene er mest fornuftige, så kanskje er det best at de tar seg av rakettene. Men jeg ber innstendig om at dere passer godt på barna, sier Nils Bull.

Her er det tillatt

I år blir det ikke kommunal oppskyting av fyrverkeri i Bergen sentrum. I fjor sponset næringslivet den «kommunale» oppskytingen i Bergen sentrum. Sist gang kommunen betalte for herligheten var i 2000.

— På alle utsalgsstedene blir det delt ut kart og informasjonsbrosjyrer over områder der det er tillatt med fyrverkeri. Pluss huskeregler for fornuftig bruk, forteller informasjonssjef ved Bergen politikammer, Trygve Hillestad.

Generelt er det kun tillatt med fyrverkeri mellom kl. 18.00 til 02.00 natt mellom nyttårsaften og første nyttårsdag. I Bergen sentrum, innenfor bompengeringen, gjelder et generelt forbud, men det er tillatt med fyrverkeri over åpen sjø, for eksempel langs Storelungeren, fra Nordnespynten eller ved Bontelabo. Mindre markfyrverkeri kan du bruke over alt.

— Men mange har allerede begynt med smellingen!

— Ja, det skjer nok dessverre hvert år, men er ikke tillatt, selv utenfor bompengeringen, opplyser Hillestad.

— Våre patruljer er spesielt oppmerksomme på dette, og hvis noen blir tatt på fersken blir det straffereaksjon, legger han til. Det vil si bøter.

— Minimum 2000 kroner, men vi vurderer hvert enkelt tilfelle. Dersom noen blir påført personskade, eller det blir brann, kan det bli reist tiltale.

Brannfarlige strøk

Tidligere år var oppskyting fra Skansen et stort problem for Brannvesenet. Den gamle trehusbebyggelsen rundt og nedenfor er spesielt utsatt for brann.

Trange gater og mange parkerte biler gjør det heller ikke enkelt for brannvesenet, så dette området er deres store skrekk.

I Sentrum har Brannvesenet definert fem strøk som spesielt utsatte. Utenom Fjellsiden gjelder dette Vågsbunnen, Marken, Nøstet og Sydneskleiven.

— I år som tidligere vil vi følge særdeles godt med, sier Hillestad.

Han er bekymret, for når folk har fått i seg en del alkohol forsvinner respekten for både regler og andre mennesker. Og i tillegg til brannfaren er den gamle Røde Kors-mannen opptatt av at uvettig bruk av fyrverkeri ofte gir stygge personskader. Selv har han kjøpt vernebriller.