I 2011 ble det diagnostisert 22.530 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoneri Norge. Antall tilfeller er nær uendret fra fjoråret. Da var det 22.527 tilfeller, melder Folkehelseinstituttet.

Etter en årlig økning i antall diagnostiserte tilfeller gjennom ti år, var det de to foregående år en nedgang på 4 prosent. Forekomsten er nå stabil høy. De siste årene er det observert en nedgang i antall tilfeller i den yngste aldersgruppen (15-19 år) parallelt med en økning i antall i aldersgruppen 20-24 år.

Forebygger i blinde

Bergen kommune gjennomførte våren 2011 en kampanje på Facebook for å få flere unge i Bergen til å teste seg for klamydia. Dette er et av tiltakene kommunen gjør for å forebygge smitte av klamydia.

— Vi har prøvd å bruke sosiale medier, menforeløpig ser det ikke ut som om det er noen vesentlig endring på grunn av dette, sier overlege Øystein Søbstad som har ansvar for forebyggende helsearbeid.

Ansvaret som skolehelsetjenesten har hatt rundt forebygging av overførbare kjønnsykdommer, har heller ikke hatt den virkningen som kommunen har ønsket, ifølge overlegen.

— All forebygging er på en måte gjort i blinde, vivet jo ikke om den virker. Det er vanskelig å kontrollere hvilke forebyggende tiltak som fungerer underveis, sier Søbstad.

Kommunene får heller ikke inn data og tall som de kan kontrollere underveis. Tallene fra Folkehelseinstituttet kommer kun en gang i året. Tall fra 2012 er ventet først i april neste år.

- Hadde ubehaget vært større...

Folk får være glad for at det ikke er andreseksuelle overførbare sykdommer der ute

Overlege Øystein Søbstad

Hordaland er ett av flere fylker der antall klamydiasmittede har økt fra 2005 og frem til i dag.

- Hvorfor øker det i Hordaland?

— Det er veldig vanskelig å si. Vi har generelt sett en nedgang i antall som tester seg. Det er skummelt. Klamydia er den sykdommen med minst merkbare symptomer. Men hvorfor Hordaland kommer så høyt opp, er vanskelig å si. Bergen er jo en studentby, kanskje det har noe å si. Men det blir bare spekulasjoner, sier Hanne Hope some er styremedlem i Medisinerstudentenes Seksualopplysning (MSO).

— Folk tar ikke klamydia alvorlig nok, men uønskede svangerskap derimot er man flink å forhindre i Hordaland. Folk syns nok ikke det erså alvorlig. Hadde ubehaget vært større er jeg sikker på at flere ville testet seg og brukt forebyggende prevensjon, sier Søbstad.

— Folk får være glad for at det ikke er andreseksuelle overførbare sykdommer som beveger seg der ute for tiden. Det kunne jo vært mye verre ting der ute nå, tilføyer han.

Klamydiadagen foregår 24. oktober på studentsenteret, og er en mulighet for studenter til å teste seg for klamydia.

— Det vi gjør på selve dagen er at vi har skaffet mange tester for begge kjønn, som vi har på Studentsenteret der vi tar imot folk. Vi veileder folk om hvordan man skal ta testen, og de som ønsker å ta den kan gjøre det. For gutter betyr det en urinprøve, for jenter en skjedeprøve, som vil si en bomullspinne i skjeden. Det sender vi inn til analyse med vedkommendes kontaktinfo. Om den viser seg å være positiv, får man tilbud om legetime, om den er negativ, så hører de ikke mer, forteller Hope.

Den «gode» Samtalen

I Hordaland har det gått fra 386 smittet i 2005 til 463 i 2011. MSO driver med seksualopplysning hele året, og jobber aktiv med seksualopplysning for folk i alle aldre.

— Vi driver med undervisning på alle nivå. Fra ungdomsskoler, til asylmottak, til eldre. Klamydia er da et av de viktigste temaene vi snakker om. Vi drar ut på videregående skoler, der vi har faste opplegg. Vi prøver å ha en allmenn preventiv virkning, i tillegg til at vi har denne dagen spesielt rettet mot klamydia, sier Hope.

På fjorårets klamydiadag testet 144 personer seg, hvorav 5 testet positivt.

— Det er en skummel sykdom. Klamydia er den sykdommen som fører til mest ufrivillig barnløshet i Norge. Selv om man ikke merker det nå, kan det komme en dag der du angrer på det.

Hun påpeker at alle som jobber med klamydiadagen har full taushetsplikt og er helt profesjonelle. Det skal ikke være pinlig å ta en klamydiatest.

- Men studentene synes kanskje det er litt flaut likevel?

— Vi ser jo de som rødmer med en gang noen nevner klamydia. Det er vel forbundet med skam, kanskje også med litt promiskuitet. Men det trenger det på ingen måte å være. Vi oppfordrer alle til å sjekke seg for klamydia hver gang de skifter partner. Det er litt rødming, litt fnising, folk vil ikke alltid se oss i øynene. Men det er helt greit, vi trenger ikke ha den store samtalen, bare folk tar testen.

tabell.JPG