Hordaland er også det fylket som rekrutterer flest elever til norske folkehøyskoler, opplyser Statistisk sentralbyrå i en pressemelding. Per oktober 2002 gikk det 5800 elever på norske folkehøyskoler. Tallet er stabilt i forholdt til året før. Av disse går 699 på skoler i Hordaland. Dette utgjør 12 prosent av alle folkehøyskoleelevene.

I alt 533 av elevene var bosatt i Hordaland, 490 fra Akershus og 409 i Rogaland. 19-åringene utgjorde 55 prosent av elevene. Om lag seks prosent av landets 19-åringer var elever ved folkehøyskoler.

Statsborgere fra 102 land søkte på langkurs ved folkehøyskolene i høst, mens det var statsborgere fra 82 land som kom inn. 88 prosent av elevene var nordmenn. Av utlendingene var det flest søkere fra Sri Lanka, men bare fire med srilankisk statsborgerskap ble tatt inn som elever. Etter nordmennene og danskene, hadde kineserne høyest opptaksprosent. Det var 60 elever med kinesisk, 59 med dansk, 51 med svensk og 51 med indisk statsborgerskap blant elevene. Det er flest elever med høy sosial bakgrunn.