Hordaland fylkeskommune sliter med økonomien. For å unngå brakunderskudd på årets budsjett har fylkesutvalget vedtatt å kutte 59 millioner kroner inneværende budsjettår.

43 millioner skal omdisponeres fra en sektor til en annen, mens 16 millioner skal spares inn i den enkelte sektor.

— Vi må kutte utgifter, øke inntekter og bruke av fond som egentlig skulle spares for å komme oss ut av det økonomiske uføret, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Alle rammes

Absolutt alle sektorene i fylkeskommunen rammes av nedskjæringene.

— I tillegg til kutt for de enkelte sektorene, vil det gjennomføres et såkalt ostehøvelkutt på 0,5 prosent i alle sektorer utenom utdanning, forteller Nilsen.

Utdanningssektoren må imidlertid finne seg i at ti klasser ved fylkets videregående skoler legges ned.

Det vil også gis strenge restriksjoner for innkjøp og investeringer i tiden fremover.

Innkjøp på over 200.000 må godkjennes.

I tillegg er det ansettelsesstopp for alle stillinger i sentraladministrasjonen, for administrative og tekniske stillinger innen tannhelsetjenesten og barne- og familievernet, for merkantile stillinger ved de videregående skolene, for elevinspektører ved skolene og for alle stillinger i oppfølgingstjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Rammes hardt

Hovedtrekkene i innsparingsplanen ble vedtatt på siste fylkesutvalgsmøte før sommeren. Nå jobber fylkesrådmannen med å få detaljene på plass. Selv om ingen sektorer blir spart, er det noen som rammes hardere enn andre. Budsjettet for vedlikehold av fylkesveier skal kuttes med 6,2 millioner. Budsjettposten andre næringsformål trekkes for 1,75 millioner, slik at færre vil motta støtte. Posten som heter lærlinger i fylkeskommunal virksomhet må avse to millioner, slik at de fylkeskommunale institusjonene som mottar lærlinger får større utgifter. Dermed blir det vanskeligere å få plass som lærling i fylkeskommunen.

Transportordningen for funksjonshemmede må klare seg med én million mindre, slik at færre vil få nyte godt av ordningen. Hjelpekontoen for opplæring, som blant annet omfatter vikartjenesten ved skolene, tappes for 3,8 millioner.

— Det er store kutt, og de vil ramme mange områder, men den økonomiske situasjonen tilsier at vi må gjennomføre disse endringene, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.