I brevet til Kjell Magne Bondevik beskriver fylkesordfører Gisle Handeland (Ap) situasjonen i Odda og Hardanger som svært alvorlig. Utløsende årsak til at brevet ble sendt fredag, er at det nå er kjent at 150 arbeidsplasser vil falle bort ved Odda Smelteverk.

Handeland sier tapet av arbeidsplassene er svært dramatisk og kommer på topp av en langvarig negativ utvikling i regionen.

I brevet, som i tillegg går til tre statsråder, ber Handeland om en rask reaksjon.

— Det er tid for å tenke nytt og om nødvendig sette til side rigide regler som sperrer for gode løsninger, skriver Handeland.

NRK meldte fredag at Odda Smelteverk ber myndighetene om 100 millioner kroner for å sikre videre drift og flere arbeidsplasser. Ordføreren i kommunen sier den kan være villig til å gå inn med økonomisk støtte.

Handeland sier til NTB at han ikke ser bort fra at Hordaland fylkeskommune kan delta med penger i en redningsoperasjon, men sier staten må bidra med brorparten av midlene.

(NTB)