Ikke bare ville kommunene spart store pengesummer. En halvering av antall kommuner ville gitt 2800 flere barnehageplasser og 460 flere sykehjemsplasser, melder NRK Hordaland.

Et av eksemplene forskerne gir i rapporten, er å slå sammen Eidfjord, Jondal, Ullensvang og Odda i Hardanger. Bare det ville ført til en innsparing på 33,6 millioner kroner, eller nok til å drive hele 72 sykehjemsplasser.

Mulighetene til innsparing ligger særlig i administrasjonen av kommunene. Hver kommune, uansett hvor liten, har for eksempel egen rådmann, sosialsjef og teknisk sjef. Dermed blir det mye administrasjon i forhold til folketallet i kommuner med få innbyggere.

Regnestykket fra Statistisk sentralbyrå

Fra 26 til 9 kommuner i Hordaland

  • Innsparing: 250 millioner kroner
  • Antall nye barnehageplasser: 2800
  • Antall nye sykehjemsplasser: 465

Fedje, Austrheim og Radøy (7786 innbyggere)

  • Innsparing: 18,8 millioner kroner
  • Antall nye barnehageplasser: 268
  • Antall nye sykehjemsplasser: 37

Eidfjord, Jondal, Ullensvang, Odda (13792 innbyggere)

  • Innsparing: 33,6 millioner kroner
  • Antall nye barnehageplasser: 388
  • Antall nye sykehjemsplasser: 72