Det dreier seg konkret om penger til et bedre busstilbud mellom Sotra og Bergen og Knarvik og Bergen.

Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker, Arne Jakobsen, er fortørnet.

ý Det dreier seg om prosjektmidler staten har forpliktet seg til å betale ut, på linje med de prosjektmidlene fylket får til økt bussinnsats i området Kokstad/Sandsli.

Statens vegvesen ønsker disse pengene til å bygge kollektivterminal på Frekhaug, men etter min mening er det et grovt løftebrudd dersom pengene tas bort fra kollektivtilbudet mellom Sotra og Bergen og Kvarvik og Bergen, sier Arne Jakobsen til Bergens Tidende.

Arne Jakobsen minner om at statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet ved et par anledninger i fjor høst og i vinter har forsikret at pengene skal komme.

Alfred Bjørlo sier i en kommentar at avgjørelsen om hva de fem millioner kronene skal gå til, vil bli tatt før mai er ute.

ý Dersom pengene skal gå til et forbedret busstilbud, vil vi gjerne føle oss sikre på at det dreier seg om et prosjekt, og at det ikke er støtte til ordinær bussdrift, for slik støtte gis ikke direkte fra Samferdselsdepartementet, sier Alfred Bjørlo til BT.