Ikke minst fylkestingspolitiker Bjørn Lothe smilte bredt og takknemlig da SV-landsmøtet søndag formiddag bestemte seg for å støtte viktige miljøkrav fra partifellene på Vestlandet.

Dagen før hadde SV dessuten sluttet opp om hordalendingenes krav om å kriminalisere horekundene.

Om ubåtvraket utenfor Fedje heter det i en uttalelse at ubåten U-864 ikke må dekkes til før det er gjort flere utredninger for å finne andre løsninger. «SV mener derfor at regjeringen må sørge for at alle alternativer blir utredet, slik at vi kan velge den mest miljøvennlige løsningen,» heter det.

FN må avløse NATO

SV vil også ha slutt på NATOs engasjement i Afghanistan, og mener bl.a. at Norge må arbeide aktivt for at NATO endrer sin strategi i landet, og slutter med sine offensive operasjoner i sør og øst i Afghanistan.

Det heter videre i uttalelsen fra landsmøtet at «SV vil arbeide for at NATO-styrken erstattes med en internasjonal fredsbevarende styrke med FN-mandat og i regi av FN hvor hovedtyngden kommer fra land utenfor NATO, med formål å sikre stabilitet rundt fredsforhandlinger og gjenoppbygging av landet.»

Familiegjenforening

I flyktningpolitikken vil SV arbeide for at de som innvilges familiegjenforening får opphold fra første dag. Partiet mener at tvangsutsendinger til Afghanistan må stanses frem til det foreligger evaluering av hvordan det har gått med dem som hittil er sendt tilbake.

Partiet går for øvrig inn for at sammenslutningen av Hydro og Statoil skal bære navnet Statoil.

SV oppfordrer i en annen uttalelse regjeringen til å ta seg god tid i den videre behandlingen av EUs tjenestedirektiv, for Norge har ikke noe hastverk. Partiet mener at direktivet truer viktige norske interesser, heter det.

FLERE ALTERNATIVER: SV vil utrede flere alternativer til tildekking av ubåtvraket utenfor Fedje.