Rapporten fra Statens vegvesen viser at etterslepet i Hordaland er på formidable 6,5 milliarder kroner. Bare Nordland (7,8 milliarder) har et større behov for vedlikehold.

Tidligere har vedlikeholdsetterslepet i Hordaland vært beregnet til 3,4 milliarder kroner, og det var dette tallet fylkestinget la til grunn da det vedtok regional transportplan i desember 2012. Nå er altså allerede regningen nesten fordoblet.

— Rekker ikke til

— Staten har gitt oss en nøtt som er vanskelig å knekke. I rapporten fra Statens vegvesen kommer det tydelig for en dag at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er enormt. Dersom vi skal håndtere etterslepet, vedlikeholde de strekningene som ikke er rammet av forfall enda og gjøre nye investeringer for å håndtere veksten i trafikken – ja, da rekker pengene ikke til. Så enkelt er det, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Folgefonntunnelen, Modalstunnelen og Askøybrua er tre eksempler på hvor det er behov for vedlikehold, ifølge rapporten. Med sine mange tunneler, broer og svingete veier er vedlikeholdsbehovet i Hordaland ekstra stort.

- Ga gave som ikke virker

I 2012 ble det brukt 2,1 milliarder kroner på fylkesveinettet, hvorav halvparten var fylkeskommunale midler. Det er likevel ikke nok til å ta igjen etterslepet.

— Da staten i 2010 overførte de øvrige riksveiene til fylkene var disse sterkt underfinansiert. Den operasjonen staten foretok i forbindelse med regionreformen var rett og slett dypt urettferdig overfor trafikantene og oss som skal forsøke å finne penger til dette, sier Nilsen.

Han mener staten er nødt til å finne mer penger til fylkesveiene.

— Vi oppfordrer nå på det sterkeste at staten tar ansvar for dette, og i alle fall lar oss starte med blanke ark, og ikke en bunke med mangellapper. Det er litt som å få en bursdagsgave som ikke virker, og som giveren er klar over ikke virker, og deretter få beskjed om å betale reparasjonen selv, sier fylkesordføreren.

Totalpris: 45–75 milliarder

Statens vegvesen sin rapport viser at det vil koste om lag 45–75 milliarder kroner å fjerne forfallet på norske fylkesveier. Dette er en dramatisk økning sammenlignet med den situasjonen fylkene var forespeilet da de tok over ansvaret for 17 000 kilometer veg i 2010.

I høringsrunden i forkant av reformen satte fylkeskommunene som krav at reformen måtte følges opp med økte bevilgninger for å dekke etterslepet.

— Rapporten viser at situasjonen på norske veier er langt mer dramatisk enn myndighetene har sagt tidligere. Etterslepet på vedlikeholdet må stanses og fylkene må få hjelp av Storting og regjering til å bringe fylkesveiene tilbake til god standard, sier Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund.