— Jeg har ikke hørt om dette og jeg synes umiddelbart at tallene var høye. Her må man må gå gjennom hvert enkelt svangerskap og fødsel for å finne ut hva som har skjedd, sier Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland.

Tallene er hentet fra Medisinsk Fødselsregister (MFR), og omfatter barn av mødre med folkeregistrert adresse i Hordaland. Den endelige kvalitetssikringen av tallene fra 2010 vil foreligge etter nyttår, men foreløpig viser statistikken at hvert 185. barn i fylket døde før eller under fødsel.

- All grunn til å ta det på alvor

Avdelingsdirektør Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet, som MFR er underlagt, bekrefter at det har vært en økning i Hordaland siden 2007, og at fylket har en høyere dødelighet enn landsgjennomsnittet i 2010.

— Men tallene svinger fra år til år, og over tid er det svært små forskjeller i andel dødfødsler mellom fylkene, sier han.

Uansett statistisk variasjon sier han 35 barn et høyt tall og noe som man kan jobbe med.

— Det er helt klart at det er all grunn til å ta det på alvor. Det er ingen andre sammenhenger hvor man mister så mange barn i løpet av ett år i Hordaland. Forskning viser at mange dødfødsler kan forebygges, sier han.

- Skyldes tilfeldigheter

Tone Bjørge, direktør i MFR, mener det er viktig å se på tendensene over tid fremfor kortere perioder.

— Vi ser at det hopper litt opp i siste periode, men man skal være veldig forsiktig med å dra frem enkeltår. Det er veldig mange ting som kan forklare disse endringene, sier hun.

Flere fagpersoner bt.no har snakket med mener at den høye andelen dødfødte i Hordaland i fjor skyldes tilfeldige statistiske variasjoner. Blant dem er Bjørn Backe, leder i Norsk Gynekologisk forening og seksjonsoverlege ved St. Olavs hospital.

— Det er nok hovedårsaken, ja. Det er veldig vanskelig å forestille seg at det er egenskaper hos de gravide som har endret seg. Det er også vanskelig å se at helsevesenet skal endre seg så kjapt fra år til år at det får slike konsekvenser, skriver han i en e-post.

Vil ha gjennomgang

Fylkeslege Arianson ønsker likevel en bred gjennomgang av tilfellene.

— Når problemstillingen er reist vil det være ønskelig å få til. Årsakene kan være flere og sammensatte, og alle dødfødsler kan ikke unngås. Vi har ikke tatt en endelig beslutning om hva vi skal gjøre i forhold til dette, så det er for tidlig å si noe om hvordan vi eventuelt vil følge opp saken, sier hun.

- HØYE TALL: - Hvis vi skal få en nærmere forståelse av tallene trengs det en tverrfaglig tilnærming, sier Fylkeslege Helga Arianson. Hordaland ligger på landstoppen når det gjelder antall dødfødte barn. Antallet per tusen er 5,7, som er tredje høyest i landet. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE