— Gjenbruk har førsteprioritet, sier Geir Rune Folgerø, leder for logistikkavdelingen ved Nav Hjelpemiddelsentral Hordaland.

Ukentlig ruller det inn lastebiler til hjelpemiddelsentralen på Kokstad. Ut bæres det brukte rullestoler, rullatorer, sykler og mye annet. Noe av det kommer raskt ut igjen og lempes i en container.

Bedre enn Oslo og Akershus

Kravet fra Nav sentralt er at minst halvparten av en gruppe dyre, brukte hjelpemidler skal repareres eller tilpasses og sendes ut igjen til en ny bruker. Resten gis bort eller kastes.

Ifølge statistikken ble rundt 66 prosent av denne typen innleverte hjelpemidler tilpasset, eventuelt reparert, og sendt ut til nye brukere i årets 11 første måneder. Dette er målt ut fra prisen på hjelpemidlene den gang de ble kjøpt.

Til sammenligning var tilsvarende tall for Oslo og Akershus bare 47 og 32 prosent. Landsgjennomsnittet lå like over kravet.

Også for andre, rimeligere hjelpemidler ligger Hordaland godt over snittet.

Kastet for 250 mill.

Men også i Hordaland kastes det for store verdier. Nav bruker ikke ordinære avskrivningsregler. Dermed avspeiler ikke tallene reelle verdier. Men målt slik Nav selv gjør, etter innkjøpsprisen på det som kastes, så har de kassert hjelpemidler for rundt 250 millioner kroner de siste fire årene. En del blir gitt bort, men store mengder havner i Rådalen.

— Vi gjenbruker mindre av rimelige hjelpemidler. Det er ulønnsomt. Isteden bruker vi mer tid og penger på å sette i stand dyrere hjelpemidler, sier Folgerø.

Ifølge Folgerø må de også vurdere sannsynligheten for at et hjelpemiddel faktisk blir tatt i bruk igjen.

— Det er ingen vits å sette noe på lager som ingen vil bruke. Hyllevarmere koster også penger.