— Vi forholder oss til gjeldende vedtak, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til Bergens Tidende.I dag møtes representanter for fylkeskommunen og sykehusdirektørene i Hordaland for å diskutere fremdriften. Hvis det blir endringer om noen uker, håper Nilsen at politikerne velger en både-og-løsning.- Men det viktigste for oss er at pengene kommer, uansett hvor de brukes, sier Nilsen. Han synes likevel det er et tankekors at politikerne ikke heller fordeler milliarden på de norske sykehusene.- Etter vanlige beregninger ville Hordaland blitt tildelt 100 millioner kroner. Da ville det sett lyst ut, sier han til Bergens Tidende.Haukeland sykehus ligger an til et underskudd på nær 100 millioner kroner for 2000. Hordaland fylke får et underskudd på totalt 150 millioner innen helsesektoren. Selv om det nå er stortingsflertall for å behandle norske pasienter hjemme, mener flere partier at folk med sjeldne lidelser skal få reise til utlandet og få behandling der. Pasientgrunnlaget i Norge er ikke stort nok til at vi kan ha høy kompetanse på alle felt.