En ny rapport om norske veier er lite hyggelig lesning for trafikanter på Vestlandet.

Rapporten, som ble lagt frem på en nasjonal veikonferanse i Trondheim i dag, tar blant annet for seg veibredde og ulykkesfrekvens i de ulike fylkene i Norge. Det er Opplysningsrådet for veitrafikken som står bak rapporten, som er utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll.

Resultatene, som du ser deler av i grafikken øverst, viser at:

  • Dyrt og sakte: Ulykkene på europaveiene i Hordaland koster samfunnet 532 millioner kroner årlig, klart mest i landet. Det er også her at fartsgrensen i snitt er lavest.
  • Hull og svinger: Det er i Hordaland at det er mest hull i riksveier og gamle fylkesveier (før reformen), henholdsvis 40 og 70 prosent oppfyller ikke kravene til god vei. Over 40 prosent av europaveier og riksveier anses «for svingete», som er mest i landet sammen med Sogn og Fjordane.
  • Smalt: Sogn og Fjordane har også de smaleste veiene. Over 90 prosent av samlet veilengde anses som «for smal», ifølge rapporten.

— Den omfattende analysen avslører store forskjeller i veistandarden. Forskjeller som kommer til uttrykk i både høyere varierende ulykkesrisiko og framkommelighet, heter det på OFVs hjemmeside.

Rapporten, som er basert på store mengder informasjon fra norsk veidatabank, peker også ut E39 gjennom Sogn og Fjordane som den verste strekningen i landet. Ifølge VG, kommer veien dårligst ut uansett hvordan de ulike faktorene slås sammen, sammenlignes og vurderes.

— Veien ligger langt under stamveistandard, den ligger langt over på ulykkesstatistikken, og flaskehalsene ligger i kø, sier leder i stamveiutvalget og Gaular-ordførar Jenny Følling til VG.

Hva mener du om veistandarden på Vestlandet? Si din mening her!