— Det er ikke noen tvil om at Modalen har vært viktig for vår utvikling av bredbåndstjenester. Når vi nå i neste fase får det første kommersielle nettet på plass i Kvam, så er det en viktig milepæl for oss, sier teknisk direktør Stig-Are Mogstad i NERA til Bergens Tidende.

Systemer mer enn teknologi

— Utvikling av bredbåndsnett er komplisert. Det dreier seg om å lage totale systemer. Teknologien kommer i andre rekke - for å løse sin del av oppgavene. Det gjør at vi hele tiden er avhengige av erfaringer for å kunne forbedre. At vi har to slike prosjekter i Hordaland gir oss gode muligheter til å forbedre oss. Det interessante med Kvamnet er at dette også er et helt kommersielt prosjekt som vil gi praktiske erfaringer med totaløkonomi med denne måten å distribuere bredbånd på, sier Mogstad.

Viktig utstillingsvindu

Nera ser Kvamnet som et viktig referanseprosjekt i en verdensomfattende markedsføring av sin bredbåndsteknologi. Selskapet har investert flere hundre millioner kroner i utvikling av teknologien. Investeringer de forventer skal bli god butikk etter hvert som markedet for alvor begynner å etterspørre tjenestene.

— Vi er ikke redde for at utvikling av ADSL og senere VDSL - som benytter de gamle kobbertrådene - skal være noen demper i etterspørselen etter moderne trådløse alternativer, sier Mogstad.

Distribusjon via de gamle kobbertrådene krever en befolkningskonsentrasjon rundt telefonsentraler innen en til tre kilometer, avhengig av båndbredde som skal ut. Utenfor dekningen til disse sentralene vil det være enormt dyrt å etablere disse tilbudene. På mange steder som faller utenfor vil trådløse løsninger være svært aktuelle alternativer. Dette er i seg selv et enormt marked så vel nasjonalt som internasjonalt.

Med Kvamnet på plass står Mogstads stab i Nera WBA nå klar til å markedsføre seg for alvor. De kan nå si: Se på Kvam.

Samarbeider med BaneTele

Nera har også fått på plass en viktig avtale med BaneTele, som har nasjonal lisens for trådløst nett i Norge. I et samarbeid med BaneTeles fiber og Neras trådløse teknologi kan de nå gi komplette tilbud til dem som vil drifte slike nett i Norge.

Bruk av litt dyrere utstyr som opererer i det konsesjonsbelagte frekvensområdet, gir større sikkerhet for at andre ikke kommer med utstyr på samme frekvens, samtidig som rekkevidden blir bedre.