Hordaland politidistrikt hadde i fjor en oppklaringsprosent på 41,1.

– Målet var 43 prosent, men i det store og hele er vi fornøyd med det tallet vi oppnådde, sa politimester Ragnar Auglend da han i ettermiddag presenterte politiets årsstatistikk.

Sammenlignet med de andre store politidistriktene, er oppklaringsprosenten til hordalandspolitiet klart best:

  • Oslo politidistrikt oppklarte 20,8 prosent av sine saker i fjor.
  • Rogaland politidistrikt hadde en oppklaringsprosent på 32,2.
  • Sør-Trøndelag oppklarte 30,4 prosent av sine saker.

– Forklaringen på at vi oppklarer flere saker enn de andre store distrikene, ligger nok i vår oppfølging av vinningsforbrytelser. Vi startet et regime i forhold til gjengangere i 97-98, og i denne tiårsperioden er vinningskriminaliteten i distriktet halvert, sier Auglend.

Hordaland politidistrikt registrerte i fjor 19591 anmeldte forbrytelser, en nedgang på 4,8 prosent fra året før. Tallet er det laveste siden 2002.