Arbeiderpartiets landsmøtet vedtok i dag forslaget som Hordaland Ap har vært en av pådriverne bak. Ap-veteran Thorvald Stoltenberg har vært blant de som har drevet lobbyvirksomhet for saken.

Medisinske vurderinger

Vedtaket legger opp til at det må ligge medisinske og ikke politiske vurderinger til grunn for hvilke medikamenter som brukes i helsehjelp til rusavhengige.

— Dette vil hjelpe de aller tyngste rusmisbrukerne til å få et verdig liv. Prøveordningen i blant annet Tyskland viser det, sier Marte Mjøs Persen i Hordaland-delegasjonen.

I vedtaket heter det at en liten gruppe personer med enlangvarig og alvorlig rusmiddelavhengighet ikke får effekt av ordinæreLAR-medikamenter.

Dissens

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Eigil Knutsen, sier det er snakk om mellom 100 og 200 personer i Norge som kan få behov for herionbasert behandling.

Innstillingen på landsmøtet ble avgitt med dissens, men fikk stort flertall.

Ap ønsker nå oppstart av heroinbasert behandling i en kontrollert studie. I det opprinnelige forslaget fra Aps helseutvalg ble det bare slått fast at det bør åpnes for heroinbasert behandling av rusavhengige.

Obligatorisk vaksine

Landsmøtet vedtok også å gjøre barnevaksine obligatorisk. Det skjeddeved at et prøveprosjekt ble vedtatt med 147 mot 123 stemmer.

Taxfree-ordningen får fortsette, men partiet gikk for atVinmonopolet skal drive butikkene.