Etter seks år som leder for en av de største fylkesorganisasjonene i Arbeiderpartiet har Henriksen funnet ut av nok er nok. 48-åringen bestemte seg i juleferien, og ga beskjed til valgkomiteen for få dager siden.

— Det er etter hvert blitt for krevende å være fylkesleder med alle de oppgaver som følger med et slikt verv samtidig som jeg har arbeidet i Stortinget å skjøtte, sier han til bt.no.

Per Rune Henriksen forsikrer at det ligger ikke noe mer dramatikk i denne beslutningen. Han ble innvalgt på Stortinget i 2005, og er dermed ennå ikke ferdig med første periode. Han ble i november renominert på sikker plass, og vil dermed bli å finne på Stortinget frem til høsten 2013.

Valgkomiteen med Rune Bakervik som leder vil trolig i første omgang henvende seg til nestlederen i styret, Tove Brandvik fra Lindås. Hun var inntil valget i 2007 ordfører i kommunen, og er nå vararepresentant til Stortinget.

Skulle ikke Brandvik være villig til å overta etter Henriksen, er det ganske åpent hvem som tar stafetten videre. Det er i hvert fall ingen opplagt kandidat, etter det bt.no forstår.

SCANPIX