Hilde Magnusson (Ap)

— Eg ynskjer å senda ei jolahelsing til Vossa Jazz, som den solide kulturaktøren dei er, både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom heile året. I jola har dei Jolalazz og Badnajazz på femte joladagen.

I mars feirar dei 40 år i teneste for musikk og generelt kulturarbeid med ein stor jubileumsfestival.

Vossa Jazz er ein nyskapande festival. Dei har tingingsverket, den høgsthengjande bestillinga for komponistar og musikarar innan norsk jazz. I tillegg har dei Superjazz. Det er konsertar og verkstader tilrettelagt for menneske med nedsett funksjonsevne. Og Ekstremjazz, som ei krysning mellom jazz og ekstremsport.

Dei ynskjer gje publikum sterke opplevingar utanom det vanlege, og det likar me!

Men God Jol og Godt Nyttår til alle dekan andre og!

Arne Sortevik (Frp)

— Min julehilsen går til Frelsesarmeen.

Julen er en viktig høytid der familie og venner samles. Den gir for mange et pusterom i en travel hverdag, og en påminnelse om hvor viktig det er å ta vare på hverandre.

Ikke alle gleder seg til jul. Mange kvir seg til en tid der savn, ensomhet og nød blir tydelig. Frelsesarmeen sprer lys og varme. Ikke bare i juletiden, men gjennom hele året har Frelsesarmeen på sin stillfarende måte vært et lavterskeltilbud som fanger opp alle som av ulike årsaker er kommet i en vanskelig situasjon.

Frelsesarmeen bryr seg om de svakeste av de svake, og er et lyspunkt, også i juletiden, for mange som trenger hjelp, støtte og omsorg.

Mitt juleønske er at mange støtter Frelsesarmeens viktige arbeid med en gave til jul. Og min politiske utfordring er at regjeringen gjør det med en ekstra julebevilgning til Frelsesarmeens arbeid.

Laila Dåvøy (KrF)

— Kjære Kjersti Kissner.

Jeg ønsker deg og de andre i familien din en velsignet jul. Jeg takker for alt du har lært meg om ME-sykdommen, og for at du er en inspirasjon og hjelp for familier med ME-syke over hele landet. Du må hilse dine barn og din mann fra meg, og takke også dem for at jeg fikk møte dem, og virkelig forstå hva denne sykdommen er, og hva den gjør med mennesker og familier som rammes.

julehilsen 1.jpg

Du betyr så uendelig mye for din egen familie og for andre som trenger råd og oppmuntring i tunge stunder. Jeg håper så inderlig at 2013 skal blir et år der ME-forskningen virkelig kommer på dagsorden. Dette har du vært opptatt av lenge. Lovende forskningsresultater fra Helse Bergen har gitt håp for dine syke barn og mange andre. Derfor seg jeg frem til, og ønsker deg, er godt nytt år.

Kjersti Toppe (Sp)

— Eg vil sende ei julehelsing til idretten i Hordaland, og alle idrettslagene som gjer ein stor samfunnsinnsats gjennom heile året.

Dugnadsinnsatsen frå trenarar og andre frivillige er imponerande. Idrettslaga bidrar til at born og unge er meir fysisk aktive. Det er viktig. Men like viktig er det at idrettslaga skapar gode nærmiljø, og styrkjer samhald og fellesskapskjensle.

Eg vil gjerne få nemne trenar Tony Hillersøy i fotballklubben Bergen Nord. Han er eit forbilde for andre som arbeider med barne— og ungdomsidrett. Borna opplever meistring, og får auka sjølvkjensle i eit miljø prega av felleskap og trivnad. Lite fråfall og gode prestasjonar er bonusen.

God jul til Tony, og dei andre frivillige innan idretten i Hordaland.

Erna Solberg (H)

— Kjære alle som jobber i Helse Bergen.

I 2012 har Haukeland Sykehus levert trygghet for bergenserne i 100 år. Dere er 11.000 ansatte som hver dag gjør en uvurderlig innsats for å gi pasienter fra hele landet helsetjenester i topp internasjonal klasse.

Mange av dere er også på jobb i kveld, mens vi andre nyter julefreden med venner og familie. Derfor synes jeg julaften er en fin anledning for en hyllest. Haukeland Sykehus og Helse Vest er en organisasjon som har taklet omstillingen til et moderne helsevesen svært godt. Vi vet aldri når våre nærmeste måtte trenge akutt helsehjelp. Da er det trygt å vite at dere som jobber på Haukeland stiller opp.

God Jul.

Audun Lysbakken (SV)

— De fleste barn gleder seg veldig til jul.

Men for noen kan julen være en vond tid. Det er fortsatt altfor mange norske barn som opplever omsorgssvikt. Noen av dem lever i hjem preget av rus og vold.

stortingsjul 9.jpg

Derfor går min julehilsen til våre mest utsatte barn, og til de voksne som prøver å hjelpe dem. Ingen kan vel ha en mer meningsfull jobb enn de ansatte i barnevernet. Det blir flere voksne til å hjelpe barna, og det store barnevernsløftet vi har satt i gang, virker.Nye tall viser at barn under seks år som fikk hjelp fra barnevernet økte med hele 26 prosent fra 2008 til 2011.

Det betyr at flere barn får den tryggheten og omsorgen de tidligere manglet.

Min takk og mitt ønske om god jul sender jeg til alle i barnevernet i. Både de fantastiske barna og de engasjerte barnevernsarbeiderne.