— Lukt har vært en diskusjon i alle år og vi har gjort enormt mye for å bedre renseanlegg og det ytre miljøet rundt bedriften, sier daglig leder av fiskeavfallsbedriften Hordafor A/S, Karl Otto Nesdal.

Naboer klager over uutholdelig lukt fra anlegget. I forrige uke så de seg nødt til å rømme fra boligene sine. Nå har Hordafor A/S satt opp en liste over tiltak som skal iverksettes innen tre måneder.

  • En kvalitetssjef vil ansettes for oppfølging på helse, miljø og sikkerhet.
  • Revurdere rutiner for renseanlegg.
  • Etablere system for avtrekk og rensing av avgasser.
  • Bedre kommunikasjonen til nærmiljøet.

— Forstår du at naboer er skeptiske til løftene når de har opplevd tolv år uten bedring?

— Det er beklagelig, og vi vil ta initiativ til en sterkere dialog med naboene. Men vi mener det har skjedd en vesentlig bedring i løpet av årene, sier Nesdal.

Han etterlyser en mer faglig grundigere vurdering av hvorvidt lukten er helsefarlig eller ikke.

— Holder det ikke at kommunelegen påviser helsefare?

— Lukt er et relativt begrep. Dersom det kan dokumenteres at utslipp fra bedriften medfører helsefare er det klart at det er uakseptabelt. Men vi ønsker oss en mer vitenskapelig måling før vi går gjennom våre rutiner, sier daglig leder. Hovedaksjoner og bedriftens grunnlegger Odd Karsten Østervold mener lukten skyldes svikt i rutinene. Og de er det sommervikarene som står for.

— Urutinerte folk gjør at ensilasjen og fiskestoffet råtner og lukter, sier Østervold. Han medgir at bedriften ikke har gjort nok for å skjerme omgivelsene sine.

— Vi er aldri fornøyde. Derfor er vi stadig i en prosess for å gjøre ting bedre, sier han. Han skjønner ikke at naboene blir syke av lukten.

— Jeg har jobbet oppi lukten i mange år og jeg er sprek som bare det. Jeg har aldri hatt helseplager, sier Østervold på telefon fra Sør- Amerika.