— Det er på Kloppemyra mellom tunnelene det har samlet seg mye vann. Vi har derfor valgt å stenge tunnelene til vi har fått vekk vannet. Folk er på vei for å rydde opp, og jeg regner med at tunnelene er åpnet igjen i løpet av en time, opplyser vaktoperatør Marit Hove ved Vegtrafikksentralen til bt.no litt over klokken 07.00 i morges.

Tunneleneåpnet igjen litt før klokken 08.00.