Homofile teologer som har inngått partnerskap kunne godt tenke seg å vende hjem til Bergen, men de føler seg ikke velkomne. De skygger unna.

Bergenske Edgar-Stark Dobie Njaastad jobber som kateket i Tromsø. Han vil hjem, men er usikker på mottakelsen.

– Dessverre tror jeg det blir som å reise tilbake i tid i forhold til Tromsø, sier Njaastad.

Etter femten år i ishavsbyen ønsker han å gjøre en tjeneste for Kirken i Bergen, men tror det kan bli tøft.

– Jeg vil nok tro det er vanskelig å være åpent homse eller lesbe i en kirke med et så konservativt syn.

I dag er det ingen åpne homofile som har vigslede stillinger i Bjørgvin bispedømme.

Ingen jobb i samliv

Kirkemøtet i 1997 anbefalte at homofile og lesbiske som lever i partnerskap ikke skal ha vigslede stillinger.

– Personlig synes jeg det er litt sårt at jeg ikke kan regne med å være prest i min egen by, Bergen, sier Siri Sunde.

Hun inngikk partnerskap for snart ti år siden, men fikk beholde jobben som prest i Hamar bispedømme. (Se egen sak)

Hadde hun søkt jobb i hjembyen ville hun ikke blitt vurdert.

– Det ville vært på tvers av vedtak gjort på Kirkemøtet, altså ville svaret bli et nei, sier biskop Ole D. Hagesæther i Bjørgvin bispedømme.

Operasjon forandrer saken

Biskopen forklarer standpunktet med Bibelens tale om at seksuelt samliv hører hjemme i ekteskapet.

– Dette har også Kirkens øverste fellesmøte bekreftet, sier Hagesæther.

Hvis Kirken hadde latt homofile gifte seg ville svaret vært det samme.

– Jeg leser ikke Bibelen annerledes enn før, så mitt synspunkt ville ikke forandret seg.

Juridisk sett kan man gå fra kvinne til mann eller motsatt hvis man lar seg operere.

– Hvis en av partene skifter kjønn går jeg ut ifra at det er en mann og en kvinne som gifter seg, sier Hagesæther.

Helt uproblematisk er det likevel ikke, mener biskopen.

– Vi beveger oss her inn i nytt terreng, og jeg vil be om rom til refleksjon, ettertanke og samtale i Kirken.

Glad for homofile

Homofile som velger å leve alene er hjertelig velkommen til å søke jobb i Bergen, fastslår biskopen.

– Så lenge de ikke er samboere vil det være kvalifikasjonene som teller.

Han har forståelse for at mange kan føle det vanskelig og personlig strevsomt å være homofil i Kirken.

– Jeg er likevel ikke sikker på om det er i Kirken det trenger å være tøffest.

Kirken har ifølge Hagesæther virkelig jobbet, strevd og vært uenige i stedet for å late som ingenting.

– Vi har heldigvis mange homofile i Kirken i dag, konkluderer han.

Tidligere har det ifølge biskopen vært åpent homofile i vigslede stillinger også i Bergen.

– Som svarte i Sør-Afrika

Kateket Edgar-Stark Dobie Njaastad mener deler av Kirkens syn på homofile er en krenkelse av menneskeverdet.

– Kirken har likevel tort å ta debatten, og det skal de ha honnør for, sier han.

Både konfirmanter, foreldre og kolleger har gitt positive tilbakemeldinger på at han valgte å stå frem i Tromsø.

– Når man først blir kjent med noen vil fordommene etter hvert forsvinne.

Derfor er han klar til å takle det som kommer hvis han flytter.

– Hadde jeg vært sort i Sør-Afrika ville det vært på samme måten – kampen må man bare ta.