Menn som har eller har hatt seksuell kontakt med andre menn er uønsket som blodgivere. Homofile står øverst på listen over uaktuelle givere. Som nummer to og tre står sprøytenarkomane og prostituerte.

— Jeg forstår at Blodbanken tar sine forholdsregler, men det er diskriminerende å stemple en hel gruppe. Uansett om man er avholden eller lever i et stabilt parforhold, får man ikke gi blod. Det blir helt feil, sier Reidar Søvig, bestyrer av homsestedet Fincken.

— Det er trist at noen synes det er diskriminerende, men pasientene sikkerhet må være viktigst, sier Tor Hervig, avdelingsoverlege ved Blodbanken.

Alle blodgivere blir testet for hepatitt og hiv. Blodgivere som kan ha vært utsatt for en risikosituasjon, får en karantene. Men bare menn som har sex med menn blir nektet fullstendig.

— Våre tester er 99,7 prosent sikre. Så lenge de ikke er perfekte, velger vi å ekskludere høyrisikogrupper. Fremdeles er det en overhyppighet av hiv-infeksjoner blant homofile, sier Hervig.

Trenger flere givere

— Reglene om at homofile ikke kan gi blod ble innført i 1986, fordi det tok for lang tid å hiv-teste blodet. Det gjør det ikke nå lenger. Verden går fremover og lover og regler bør forandres underveis. Dagens praksis er bygger opp rundt myten om at homofile er mer promiskuøse enn andre, sier Reidar Søvig.

— Det er en skandale hvis en pasient får blod med smitte. Det er viktigere for oss at vi ikke dreper pasienter enn at vi har mange som kan gi blod, sier Knut Liseth ved Blodbanken.

For sykehuset trenger stadig nye blodgivere. Hvert år forsvinner rundt 10 prosent av giverne, og nye må inn i systemet.

— Vi håper så mange som mulig vil gi blod, sier Liseth.

Nesering? Uaktuell!

Også flere andre grupper kan under ingen omstendighet bli blodgivere. Dersom du har en piercing i nesen, for eksempel, kan du ikke gi blod. Dette gjelder også alle som ikke er fra Vest-Europa, Oceania eller Nord-Amerika eller som har partnere utenfor disse områdene.

— Er ikke reglene vel strenge?

— Andre land har mer liberale regler rundt dette med geografi, og fra nyttår kommer mest sannsynlig også våre regler til å mykes opp på det området, sier Hervig som sitter i en ekspertkomité som ser nærmere på blodgiverreglene. Praksisen rundt de homofile kommer derimot til å bli stående.

— Det er ikke en menneskerettighet å gi blod. Det er derimot en menneskerettighet å være sikker på å få smittefrie blodoverføringer, avslutter Hervig.