Får du ikke sett videoen? Klikk her.

— Vi er litt overrasket. Vi er tross alt den nest største tingretten i landet, og hadde ventet at mange ville benytte muligheten. I stedet har vi hatt null vielser, sier vigsler på tinghuset i Bergen, Angelica Alme.

Mens partnerskapsloven fremdeles var gjeldende, ble i snitt ett homofilt par viet på tinghuset hver måned. Nå er januar straks forbi uten en eneste vielse, og det er heller ikke bestilt noen frem i tid.

— Hva venter de på?, spør Alme, som synes det er litt merkelig at ikke noen har meldt seg.

Det gjelder særlig med tanke på at partnerskapsinngåelsene i Bergen stoppet helt opp i juni i fjor, da det ble varslet at den nye ekteskapsloven ville bli vedtatt.

— Det gjorde at vi forventet et større innrykk i år, sier Alme.

Den nye ekteskapsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, gir lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap i likhet med heterofile.

Ni par giftet seg i Oslo

Mens bergenserne sitter på gjerdet, har ni homofile par blitt viet så langt i år. Tallet er noe høyere enn samme måned i fjor, og flere homofile bryllup er planlagt utover våren. Men også i Oslo var de forberedt på flere gifteklare homofile.

— Volumet er omtrent det samme som med partnerskap, og vi hadde kanskje ventet noe større pågang, sier Reidar Amble, seksjonssjef hos byfogden i Oslo.

— Noe av årsaken kan være at de som tidligere inngikk partnerskap, ikke trenger å gifte seg på nytt. I stedet kan de søke folkeregisteret om å få endret status til ektepar.

Skattedirektoratet opplyser at fire par i Hordaland har fått samlivet oppgradert fra partnerskap til ekteskap så langt i år. På landsbasis er tallet 222 par.

— Det gleder mange av medlemmene våre, sier Stian Amadeus Antonsen, leder i Skeiv Ungdom.

Selv har han ikke giftet seg enda.

— Men jeg er veldig glad for å ha muligheten. Dette er først og fremst et viktig prinsipielt vedtak,sier Antonsen.

De siste årene har rundt 100 homofile part blitt viet hvert år i Oslo. I fjor ble det inngått 11 partnerskap i Bergen, mot 13 året før. Av dem var syv partnerskap mellom kvinner, mens fire av parene var menn.

- Venter på sommeren

Tore Lirhus, leder i landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) i Bergen og Hordaland, mener årstid er en viktig forklaring til at parene ikke har meldt seg.

— Jeg kjenner flere homofile par som vurderer å gifte seg til sommeren. Vår og sommerbryllup er nok mer fristende enn vinterbryllup for mange, sier Lirhus.

Videre tror han at en del utsetter giftermål fordi de helst vil gifte seg i kirken. Han får støtte fra Tor Andreas Brennes, leder for Skeiv Ungdom i Bergen.

— Mange knytter ekteskap opp mot kirken, og er villig til å vente noen år til også dette er på plass, sier Brennes.

Per i dag har kirken ingen liturgi for homofile. Løsningen til nå har vært en velsignelse i forrommet, mens selve vielsen har foregått i rådhuset.

Lirhus fortviler ikke over at homoekteparene har uteblitt.

— Loven i seg selv er et stort fremskritt, og den er kommet for å bli. Brudeparene vil komme etter hvert, tror Lirhus.

MÅLFRID BORDVIK
MÅLFRID BORDVIK