Når Hollund nå skal få sitt offisielle navn, brygger det opp til navnestrid. Lokalt har området gått under navnet Hollund siden 1600-tallet, skriver Bømlo-Nytt.

Statens navnekonsulenter ønsker imidlertid at skrivemåten Holland eller Hollond benyttes. Det har skapt reaksjoner blant lokalbefolkningen.

Grunneiere protesterer

Området det strides om, strekker seg fra Hollundsdalen via Hollundskjosen til Laurhammer/Sele. Grunneiere som har gårdsnavnet Hollund på sine bruk og eiendommer har rett til å uttale seg. Så langt har minst fire av dem sendt brev til kommunen, og alle ønsker at området fortsetter å bruke navnet Hollund.

— Holland er helt meningsløst, ettersom ingen noen gang har uttalt navnet på den måten, heter det i et av brevene.

- Brukt i 400 år

Ifølge Odd Magne og Kjell Egil Hollund var det noen danske prester som for lenge siden brukte navnet Holland. Helge Johan Hollund sier til Bømlo-Nytt at gårdsnavnet hans har vært brukt i minst 400 år.

— Nå er det Hollund som rår, slik det gjorde i 1661. Å innføre en ny variant, som attpåtil aldri har vært i bruk, synes jeg mildt sagt er kunstig, skriver han i et brev til kommunen.

Statens kartverk tar den endelige avgjørelsen.

Bør Staten eller lokalbefolkningen ha siste ord når stedsnavn skal bestemmes? Hva synes du?

TRESKOLANDET: Holland er et gammelt navn på Nederland, som blant annet forbindes med tresko. Her er et dekorert hus i Staphorst under fotball-EM i 2000. Det spørs om turister som besøker et eventuelt Holland på Vestlandet forventer slike syn.
AP/SCANPIX