• Det er bra at politikerne endelig engasjerer seg, sier tre tidligere Holen-elever.

De mener at politikerne bør gå utenom NAV og gi en generell erstatning til alle som ble rammet av angrepet.

— Det hadde vært en lettelse å slippe å ha mer med Rikstrygdeverket å gjøre, sier Odd Johnsen, som fremdeles venter på svar fra NAV, etter å ha søkt tre ganger siden 1979.

Heller ikke skolekameraten Odd Paulsen, som deltok i dokumentarfilmen «Sår som aldri leges», fikk godkjent sine psykiske problemer som krigsrelaterte. Han er blitt oppringt fra flere som sliter med krigstraumer, både fra Telavåg og Nord- Norge.

— Mange er oppgitte over uforståelig forskjellsbehandling. Det må ikke bli opp til den enkelte å formulere en søknad. Vi må behandles som gruppe!

Ragnhild Brattetveit var en av de fire Holen-elevene som gikk til søksmål for å få krigspensjon:

— Det ville være grusomt om en erstatning bare skulle gjelde oss fra Holen. Den bør heller ikke bare gjelde de som har klart å søke. Vi fire kom så langt fordi vi støttet hverandre. Paulsen er enig:

— Hva med gutten som kom hjem og fant hjemmet i grus, og moren og søsteren død? Han ble jo like mye rammet av dette han som oss!

Ingen av dem har tillit til saksbehandlerne i NAV:

— Det burde være en selvfølge at det må være noen utenforstående som skal granske NAVs praksis, sier Brattetveit. Paulsen er like kritisk:

— De kommer til å konkludere med at alt er i orden, og så godtar politikerne det de sier. Nå må politikerne kreve at de legger frem hvor mange som har søkt og fått avslag.