Mannen må også betale 100.000 kroner i erstatning til de fire kvinnene.

Dommen i Gulating lagmannsrett beskriver en kyniker som har utnyttet prostituerte og narkomane kvinner på det groveste. 63-åringen inviterte kvinnene hjem til seg, og gav inntrykk av at han ville hjelpe dem. Men etter å ha forsynt dem store doser heroin, forlangte han sex til gjengjeld. Stoffet, til sammen 850 gram, hadde han selv kjøpt i Oslo og Bergen. Slik skaffet han seg full kontroll over kvinnene.

Døde av overdose

Flere av dem fortalte i retten hvordan de våknet opp fra rusen med blåmerker og følelsen av at noen hadde misbrukt dem.

En av kvinnene prøvde å slutte med narkotika, og la seg inn på en akuttklinikk. Der ble hun oppsøkt av 63-åringen, som uoppfordret gav henne heroin.

En annen opplevde at kjæresten hennes døde av en overdose heroin som var levert av 63-åringen.

Som eksempel på 63-åringens kynisme, nevner retten en episode der en av kvinnene fikk betennelse i låret etter et sprøytestikk. Mannen skjønte at hun trengte legehjelp, men nektet å kjøre henne til legevakten, fordi han var redd for å bli oppdaget. Dermed kjøpte han en skalpell og skar selv opp såret for å få ut infeksjonen. Kvinnen har fremdeles plager i beinet.

Også i tingretten fikk mannen tolv års fengsel, i tråd med aktors påstand.

«Det er tale om en lang fengselsstraff som overstiger gjennomsnittsstraffen for forsettlig drap. Tatt i betraktning sakens grovhet og omfang finner ikke lagmannsretten grunn til å endre straffen», heter det i dommen.

Mannen er domfelt elleve ganger tidligere, blant annet for voldtekt og utuktig omgang med barn under seksten år.