— Klienten min er veldig lettet over å ha blitt trodd, sier Jørgen Riple, bistandsadvokat for den ene av de voldtatte kvinnene.

Mannen må betale 100.000 kroner i oppreisning til hver enkelt av de fire. Retten fester altså full lit til det de prostituerte har forklart, og de har liten tro på mannens forklaring om at han forsynte kvinnene med heroin fordi han ønsket å hjelpe dem.

Retten legger vekt på at jentenes heroinforbruk har økt betraktelig i den perioden de har bodd med ham, og at han ikke har bidratt til at noen av dem er kommet i behandling.

— Det er vanskelig å forstå hvordan det kunne være til hjelp for disse jentene å gi dem ubegrensede mengder heroin. Det er veldig kjekt for dem at de nå er blitt trodd, sier Kari Hjortås, bistandsadvokat for en av kvinnene.

Alle de prostituerte har ved flere anledninger hatt frivillig sex med mannen for å gjøre opp for heroingjeld, men det han nå er dømt for er å ha forgrepet seg på dem når de var så ruset at de ikke var i stand til å gjøre motstand.

- Meget krenkende

Noen ganger har de våknet mens han har vært i gang med det de beskriver som en unaturlig brutal seksualakt. Andre ganger har de sovnet med klærne på i stuen, for så å våkne uten klær i sengen hans med en utvilsom følelse av at noen har hatt sex med dem.

«Dette er en grov utnyttelse, og meget krenkende overfor de fornærmede.», heter det i dommen.

Kvinnene har forklart i retten at de hadde store problemer med å bryte forholdet til mannen, til tross for at de følte seg nedverdiget og misbrukt av ham.

I skjerpende retning legger retten vekt på at mannen har spredd betydelige mengder heroin utelukkende på grunn av egen vinning, han er dømt for 830 gram. Dommen påpeker at dette har skjedd til tross for at mannen har vært vitne til en overdose i sitt eget hjem, og at han vet at det stoffet han har solgt har tatt livet av en mann.

- Vil bli anket

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen la ned påstand om nettopp 12 års fengsel, og er naturlig nok svært fornøyd med dommen.

— Det er faglig tilfredsstillende å se at vi ikke var helt på jordet. Narkotikadelen av tiltalen er veldig tung aleine, og det samme er sedelighetsdelen. Hadde dette vært to separate dommer ville nok straffen blitt høyere, men her i Norge setter vi siktelsene sammen slik at resultatet ikke skal bli uforholdsmessig høyt, sier Stolt-Nielsen.

Ut over det ønsker han ikke å kommentere dommen i tilfelle den skal bli anket. Mye tyder på at han gjør rett i det.

Mannens forsvarer Ann Turid Bugge var ikke kjent med dommen da BT ringte i går, og hun hadde derfor ikke fortalt sin klient om resultatet. Reaksjonen var likevel klar.

— Jeg kan si umiddelbart at denne dommen kommer til å bli anket. Vi har snakket om dette før dommen falt, så det er helt sikkert, sier Bugge.