Svarskjemaet nådde dermed ikke frem innen Helsetilsynets frist gikk ut ved midnatt onsdag.

Osterøy var i selskap med 32 andre kommuner om ikke å levere rapport om kjøletårnene i kommunen.

— Det er beklagelig, sier Torgeir Sæther, helse- og sosialsjef i Osterøy.

Osterøy har ett kjøletårn. Det er ikke i bruk.

Den andre kommunen i Hordaland som ikke svarte på Helsetilsynets spørreskjema innen fristen er Fedje. Kommunen har ingen kjøletårn, men skulle likevel svart.

Det har kommunen også gjort. Men i stedet for «snegle-post», har de brukt e-post.

Heller ikke den kom frem innen fristen, uvisst av hvilken grunn.

Teknisk sjef Øyvind Tolleshaug forteller BT at Fedje sendte e-posten på nytt torsdag morgen.

Helsetilsynet vil bare komme med pålegg overfor de kommunene som ikke har svart innen torsdag midnatt.

Etter legionella-epidemien brøt ut 21. mai er åtte mennesker døde av sykdommen. Selv om man tror smittekilden ikke lenger er aktiv, forventer Sykehuset Østfold å få inn én ny legionellapasient hver dag frem til 10. juni.

Grunnen er at inkubasjonstiden kan være så lang som 20 dager.