— Det er veldig vanskelig å si noe konkret. Erfaringene tilsier at miljøer på høyre-siden og der hvor religion står sterkt, går igjen, sier overvåkingssjef Steinar Karlsen i PST.

I løpet av året jobber politiet med en mengde trusselsaker. Enten det er anonyme brev, telefonsamtaler eller trusler som fremsettes direkte, er det vanskelig å vite hvor alvorlig disse er ment.

— I mange miljø har vi vanskelig for å få innpass. Vi er avhengige av informanter. Informasjonen blir dermed usikker, sier Karlsen.

— Er det forskjell på norske og utenlandske miljøer?

— Det kan vi ikke si noe om, fordi vi i en del tilfeller ikke greier å spore opp hvem som fremsetter truslene, sier Karlsen.

Han bekrefter derimot at politiet er årvåkne for trusler som kommer fra miljøer hvor religion og tradisjoner står sterkt.

— Noen er mel målrettet enn andre. Det er selvsagt noe vi har med oss når vi gjør våre vurderinger, sier Karlsen.