Det er ikke småpenger han forvalter, finansbyråd Henning Warloe (H). I går la han frem byrådets reviderte eierskapsmelding, to år etter det første utkastet. I meldingen redegjøres det for hvilke verdier Bergen kommune sitter på. Totalbeløpet nærmer seg 50 milliarder blanke kommunale kroner.

 • Eiendommer på til sammen 20 milliarder.
 • Vann— og avløp, infrastruktur verdt 12-15 milliarder.
 • Aksjepost på 37 prosent i BKK verdt 6-8 milliarder.
 • Øvrige aksjeselskap verdt totalt to milliarder.
 • Kommunale foretak med en samlet verdi på to milliarder.
 • Obligasjoner, aksjer og fordringer på totalt to milliarder.

- Ingen salgsmelding

Da Warloe og byrådet første gang la frem eierskapsmeldingen for to år siden, ble den samlete verdien beregnet til 39-43 milliarder. Verdistigningen er ikke å kimse av.

— Og da mener vi at anslagene er konservative, sa Warloe på pressekonferansen.

Men finansbyråden er ikke klar for storstilt salg av kommunale aksjeposter. I hvert fall ikke ennå.

— Dette er ikke noe salgsmelding. Vi har ikke diskutert salg av noe.

I eierskapsmeldingen har byrådet kategorisert kommunens verdier i enten «finansielt» eller «politisk» eierskap.

Finansielt og politisk

Finansielt eierskap har som hovedmål å sikre høyest mulig økonomisk avkastning for kommunen. Definisjonen omfatter følgende selskaper:

 • BKK
 • Tide ASA
 • Bergen Tomteselskap
 • Fløibanen
 • BIR Bedrift AS med flere.
 • Bergen Vann KF
 • Bydrift Bergen KF.

Politisk eierskap er å forstå som «gjennomføringsorgan for samfunnsmessige oppgaver». Disse selskapene er:

 • BIR Privat
 • Bergen Kino
 • Arbeidsmarkedstiltaksbedrifter.
 • Bergen Bolig og Byfornyelse KF
 • Bergen Parkering KF
 • Gullstølen Kjøkken KF
 • Bergen Hjemmetjenester KF
 • Bergen og Omlands Havnevesen.

Tror på flertall

Når Henning Warloe og byrådet legger frem den reviderte eierskapsmeldingen for politisk behandling for bystyret i juni, regner de med å få gjennomomslag for hovedlinjene.

— Det var budsjettavtalen med Fremskrittspartiet i fjor som åpnet døren for et nytt forsøk med eierskapsmeldingen. Jeg tar ikke for gitt at de vil være enig med oss i ett og alt, men de viktigste prinsippene tror jeg vi får flertall for, sier Warloe.