Det kommer frem i innstillingen fra fylkesrådmann Paul M. Nilsen til saken om drivstoffløsninger for busstrafikken.

Samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune skal behandle saken onsdag, men det er grunn til å tro at rådmannens anbefalinger har stor vekt.

Den miljømessige fordelen naturgass har hatt kontra dieselbusser er borte. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen

Venter på biogass

Fylkesrådmannens råd er at bussparken i hovedregel skal bestå av dieselbusser som tilfredsstiller de nyeste utslippskravene, kalt Euro 5. Ny teknologi gjør at de nyeste bussene bare slipper ut en 34.-del av det busser fra 1990 gjør.

— Diesel er blitt veldig mye renere. Diesel anno 2010 kan ikke sammenlignes med for ti år siden. Den miljømessige fordelen naturgass har hatt kontra dieselbusser er dermed borte, sier Nilsen.

Likevel vil Nilsen holde liv i deler av gassbussparken og -infrastrukturen. Årsaken er mulighetene for at fremtidens gassbusser kan gå på biogass. Byrådet vil bygge biogassanlegg i Rådalen, og bussdrift er en mulig bruk av biogassen.

— Men vi vet ikke når anlegget står ferdig og hvor mye biogass som eventuelt blir tilgjengelig til busser. Derfor er det for tidlig å ta noen endelig avgjørelse om dette, mener Nilsen.

— Uten muligheten for biogass ville vi ikke holdt liv i gassbussene. Naturgass gir kun utgifter uten noen særlig miljøgevinst, mener Nilsen.

Hans forslag er derfor at 50 busser skal gå på gass de neste årene, og at gassanlegget på Mannsverk opprettholdes. I dag er det 81 busser som går på gass.

Har brukt 76 millioner

Ove Lunde, daglig leder i Hordaland Olje og Gass (HOG), er lettet over at Nilsen i hvert fall vil opprettholde gassbussene.

— Hordaland har vært er foregangsfylke når det gjelder gassbusser. De kan også gå på biogass, og vi kan gradvis blande inn biogass etter hvert som det blir tilgjengelig.

HOG har jobbet hardt for å opprettholde gassbussene. De argumenterer med at det allerede er investert 76 millioner i prosjektet, og at støynivået for en gassmotor bare er halvparten av en dieselmotor. Dessuten har gassbussene lave utslipp av lokal luftforurensning.

— Legges gassbussene ned forsvinner infrastrukturen. Da blir det vanskelig å innføre biogassbusser når biogass blir tilgjengelig, sier Lunde.

Usikkert for trolley

Når det gjelder dagens seks trolleybusser, er fremtiden fortsatt usikker. Fylkesrådmannen vil forhandle med Tide om å fortsette dagens trolleybusslinje (linje 2) ut 2015.

Trolleybussene er elektrisk drevet, via et kabelnett som henger over busstraseen. Linje 2 i Bergen er landets eneste trolleybusslinje i drift. De andre ble lagt ned på 1960-tallet.

— Strengt tatt har vi ikke vendt tommelen ned for trolley. Men seks busser er ingenting. Enten må vi kjøpe flere eller legge ned trolleybussene, sier Nilsen.

Han sier at det fortsatt er mye usikkerhet om hvilken type drivstoff fylket bør satse på i det lange løp.

— Det kan komme teknologier som utkonkurrerer diesel. Derfor ber jeg om fullmakt til å kunne kjøpe inn 25 hybridbusser, sier Nilsen.

Hybridbusser bruker lagret bremseenergi til akselerasjon, og gir lavere drivstofforbruk. Teknologien er fortsatt uferdig, og prisnivået er også usikkert.

Hvorfor har du sluttet å ta bussen? Hva skal til for at du tar bussen igjen? Si din mening her.