27. februar garanterte byråd Lisbeth Iversen for at ulovlighetene i Breimveien skulle stoppes og fyllingen fjernes. Samme dag ble brevet om tvangsmulkt sendt utbygger Krogsæther.

Sinte naboer

Et halvt år etter står saken fortsatt i stampe. I mellomtiden behandler kommunen en byggesøknad fra eier Ronny Krogsæther. Han vil bygge nytt på et ulovlig oppsatt kjellerliknende bygg. Naboene reagerer.

— Vi er lite fornøyd med kommunens manglende oppfølging. Huseier får fortsatt trenere disse sakene med nye innspill og trass, og skaffer seg ny tidsbonus slik han har gjort opp gjennom årene, sier David Lysne.

Historien om Ronny Krogsæthers ulovlige byggearbeider strekker seg fire år tilbake i tid. Han har også uten tillatelse fylt enorme mengder med stein og jord i hagen sin i Breimveien, til stor sjenanse for naboene.

Hentet ikke brev

Dette har skjedd siden Iversen lovet å stoppe Krogsæther:

  • Et rekommendert brev om tvangsmulkt som ble sendt Krogsæther 27. februar kom i retur fordi det var uavhentet.
  • I stedet for å søke å forkynne vedtaket for eier ved hjelp av politiet, ble saken fremmet for komité for miljø og byutvikling. 4. mai vedtok komiteen at hele fyllingen skulle fjernes og bruk av tvangsmidler vurderes.
  • Først tre uker etter, 24. mai varsles Krogsæther om det nye vedtaket. Her gis han tre uker klagefrist.
  • I mellomtiden har Krogsæther via sin nye byggtekniske konsulent, Bergen Byggteknikk AS, varslet naboene om at han vil bygge uthus på et ulovlig oppsatt kjellerliknende betongbygg.
  • 20. juni mottar Bergen kommune klage på vedtaket om fjerning av fyllingen fra Bergen Byggteknikk, samt søknad om å bygge uthus.

Lover fortgang

— Jeg har fått beskjed fra den nye saksbehandleren at byggesøknaden skal behandles, men jeg skjønner ikke hvorfor det er nødvendig. Her bør klagesaken gjøres ferdig og sendes fylkesmannen slik at denne saken kan avsluttes, sier Lysne.

Han reagerer også på kommunen skal innhente kommentarer fra naboene på klagen.

— De vet hva vi mener om den saken. det er ingen grunn til å kaste bort tiden, seier Lysne.

Seksjonsleder Else-Karin Foss Vikenes sier saken snart får sin avslutning i kommunen.

— Når naboenes kommentarer er kommet inn, regner jeg med at vi kan sende saken til fylkesmannen uten å gå veien om behandling i komiteen, sier hun.

— Hvorfor tar det så lang tid?

— Vi kunne valgt å følge opp den første saken om tvangsmulkt separat, men når komité for miljø og byutvikling fattet et vedtak, fant vi det riktigst å se disse sakene samlet.

Hos fylkesmannen er saksbehandlingstiden for klagesaker fire måneder. Det betyr at det ikke skjer noe med den ulovlige fyllingen før over nyttår.