Det kan gå både sommer og høst før bystyret endelig får tatt en avgjørelse i saken. Og det kan kanskje være like greit med tanke på den forestående kommunevalgkampen.

I komité for finans og næring var det enighet om den videre håndteringen av gebyrsaken, selv om partiene Høyre, Frp og RV fortsatt er ganske overbevist om at kommunen ulovlig har krevd for mye i gebyrer. De har likevel ingenting imot en høring for å få frem alle sider ved denne kompliserte og alvorlige saken.

Det man etter hvert er enige om, er at det er krevd atskillig mer i gebyrer enn det man har hatt i utgifter til vann— og avløpssektoren. Man skiller lag når det gjelder lovligheten av denne innkrevingen, og det får igjen betydning for om det skal betales penger tilbake.

Derfor vil komiteen kalle inn representanter for Kommunaldepartementet, fylkesmannen, eksperter på kommunejuss, folk fra kommuneadministrasjonen og kommunepolitikere, i håp om ytterligere oppklaring i saken. Det skjer til tross for at det alt er foretatt minst fire omfattende utredninger.

Komiteen ønsker også å få frem statens ansvar for den vanskelige situasjonen, i og med at fylkesmannen hvert år har godkjent de vann- og avløpsgebyrer kommunen har krevd inn.

Komiteens håp er at høringen skal bringe så stor klarhet i saken at det skal være mulig å få et bredest mulig flertall for en politisk løsning.

Det samtlige medlemmer av komiteen er enige om er at alle abonnenter skal behandles likt. Ingen skal behøve å sende brev med krav til kommunen, om det blir en politisk eller rettslig avklaring av saken. Det ligger og i saken at kommunen ikke kommer til å gjøre gjeldende foreldelse i denne saken. Etter at kommunen de siste tre ukene har mottatt 3000 brev med krav om tilbakebetaling ble det sett på som svært viktig å presisere.