Retten opprettholder lukkingen og fastholder at den gjør det som er mulig for å bedre pressens arbeidsforhold.

Et nytt kamera skal være på plass fredag morgen.

Retten i Uppstrøm-saken ble i går orientert om at TV 2 har sendt et brev til dommeren, der de var kritiske både til lukkingen av retten og den tekniske kvaliteten på videooverføringen til presserommet.

— Vi har sendt en forespørsel hvor vi ber om å få kjennelsen som stenger oss ute fra salen, fremlagt. Vi ber også om at avgjørelsen blir omgjort. Hvis ikke det skjer, må domstolen umiddelbart ta skritt for å forbedre forholdene for lys- og bildeoverføring fra rettssalen, sa Kjell Øvre Helland, nyhetsdirektør i TV 2.

Han mener at arbeidsforholdene for journalister ikke har vært gode nok de siste dagene. Lydoverføringen skal ha vært av så dårlig kvalitet at det til tid er umulig å oppfatte hva som skjer i salen, ifølge TV-ledelsen. I brevet til domstolen skriver TV 2 også at bildene er så uklare og «utzoomet» at man utelukkes fra vesentlig informasjon fra rettsforhandlingene.

— Det er såpass sjeldent dette skjer i denne formen, at det krever en god begrunnelse. Det er viktig med offentlighet i rettspleien, og unntakene fra det bør være godt begrunnet. Vi etterspør en slik begrunnelse, og vil ha den skriftlig, sier Øvre Helland.

TV 2 mener praksisen er i strid med loven om offentlig i rettspleien, og ber retten ta pause inntil gode nok løsninger er på plass. TV-kanalen var i kontakt med både Redaktørforeningen og Presseforbundet i forkant av at brevet ble sendt.