Styret i regionforetaket hadde på nytt den fastløste konflikten mellom Haukeland og Stavanger Universitetssykehus på dagsordenen i formiddag.

Styret vedtok at saken skal opp igjen på nytt når Helsedepartementet har foretatt en gjennomgang av det nevrokirurgiske tilbudet på Vestlandet. Det skal skje til høsten.

Vedtaket ble gjort mot en stemme. I morgen er det ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger. Først da blir det klart om helsetoppene på Vestlandet kan ta sommerferie uten mer rabalder rundt hjernekirurgien.