Dagmulktene ble opprinnelig ilagt av Bergen brannstyre etter anbefaling fra brannsjef Helge Eidsnes. Vegvesenet klaget, og Direktoratet for brann— og elsikkerhet har nå stadfestet brannstyret vedtak.

Men direktoratet har gitt Hordaland vegkontor frist til 1. januar 2004 med å fullføre på pålagte tiltakene. Først etter den fristen blir det innkreving av dagmulkter, med 500 kroner dagen for hvert enkelt tiltak i hver eneste tunnel som ikke er på plass.

Holder planen

Vegsjef Ole Chr. Torpp føler seg trygg på at de skal klare å holde fristen, og dermed slippe å betale noe som helst.

— Gjennom radio og fra baksiden av Bergens Tidende vil folk kunne se at det pågår arbeid i mange tunneler om natten. Vi holder planen for 2002,. og vi legger opp til at vi skal holde det fastsatte programmet også for 2003, sier Ole Chr. Torpp.

Seksjonsleder Karsten Epland, som har det daglige ansvaret for gjennomføringen av sikkerhetstiltakene, sier til Bergens Tidende at de bruker 40 millioner kroner i år, og vil bruke 35 millioner kroner neste år på å gjøre tunnelen i Bergen tryggere.

— Forutsetningen for pengebruken neste år er at Vegdirektoratet følger opp det de har lovet når det gjelder å prioritere tunnelsikring, sier Karsten Epland.

Kamera i Løvstakktunnelen

Trafikanter gjennom Løvstakktunnelen vil ha lagt merke til at det er montert røde bokser med korte mellomrom langs veggene. Det er også sprengt inn nisjer i veggen for nødtelefoner. Tidligere er alt PE-skum fjernet fra Løvstakktunnelen. I stedet har man på et mindre område tatt i bruk den såkalte Giertsen-duken, som er langt mindre brannfarlig.

I Løvstakktunnelen skal det dessuten monteres overvåkingskamera.

Sprinkleranlegg

— Glasskar-tunnelen er vi nå så godt som ferdig med. Eidsvågtunnelen er for tiden nattestengt på grunn av sikringsarbeidene der, og i Bjørkhaug-, Sætre- og Risnestunnelen på E 16 driver vi med armering av PE-skum, sier Epland.

Fløyfjellstunnelen er ikke omfattet av vedtaket om dagmulkt. Men Epland opplyser at de har planer om fjerning av PE-skum også der. Det vil bli flere poster med brannslokkingsutstyr og telefon, og man har også tenkt å forsøke med et sprinkleranlegg i Fløyfjellstunnelen.