— To år etter forliset er jeg blitt enda mer sikker i min sak, sier Imstøl, som i fjor hadde et halvt års permisjon fra Høgskolen i Bergen (HiB).

Han har brukt tiden til å utdype sin tidligere rapport om ulykken som krevde 18 menneskeliv. I noen ferske artikler som er publisert gjennom Teknisk Ukeblad, legger han særlig vekt på at det ble benyttet feil tetthet for lasteberegningene. Denne feilen, sammen med mangelfull ballast, førte etter Imstøls mening til at skipet hadde dramatisk dårligere stabilitet enn lasterapportene tilsa. Høyskolelektoren konkluderer sitt siste arbeid med at «Rocknes» neppe ville gått rundt hvis den var riktig lastet.

Omstridt rapport

— Dette er nytt i forhold til den første rapporten min, sier Imstøl, som foreleser i hydrostatikk ved HiB.

Denne rapporten ble først utgitt som høyskolens materiale. Den ble laget ut fra sjøforklaringen, Sjøfartsdirektoratets rapport og andre publiserte opplysninger.

Imstøls rapport var sterkt kritisk til Jebsens lasterutiner. Rederiet gikk kraftig ut mot denne og flere andre påstander i rapporten. Etter faglige innvendinger fra ulike hold, trakk Høgskolen til slutt rapporten. Den står nå igjen som Rolf Imstøls eget, private arbeid.

Ny gjennomgang

— Det var viktig for meg å ta en ny og grundig gjennomgang av konklusjonene mine. Det er nå gjort. Jeg har ikke funnet noe som svekker innholdet i rapporten. Tvert imot mener jeg å ha fått ytterligere belegg for teoriene, sier Rolf Imstøl.

Sjøfartsdirektoratets ekspertgruppe kom frem til at overlasting og feil trimming av lasten forårsaket at «Rocknes» kantret i løpet av svært kort tid.

— Steinlastens tetthet må ha vært undervurdert. Tyngdepunktet lå derfor altfor høyt. Dermed ble skipet mye mer ustabilt, og lasten seilte raskt mot styrbord da «Rocknes» berørte grunnen i Vatlestraumen. Det førte til at skipet gikk rundt utrolig raskt, sier Imstøl.

Bør etterforskes

Høyskolelektoren mener det bør etterforskes om «Rocknes» var feillastet eller seilte med for mye last over lengre tid.

— Ting kan tyde på det, men dette har ingen grepet skikkelig tak i, sier han.

Imstøl tror årsaken kan være uklarheter rundt hvem som formelt har etterforskningsansvaret for dette.

— Jeg har sendt e-poster til både politiet og statsadvokaten om mine funn og teorier, men fått til svar at det ikke er norsk politis oppgave å se på dette, sier stabilitetseksperten ved Høgskolen i Bergen.

Interessant for staten

Selv om påtalemyndigheten ikke har vist interesse for Rolf Imstøls rapport, kan høyskolelektorens undersøkelser bli tema i rettssaken forsikringsselskapene Gard og Norwegian Hull Club har anlagt mot staten. De mener staten kan gjøres økonomisk ansvarlig for forliset på grunn av dårlige kart og mangelfull merking av Vatlestraumen. Imstøls rapport tar til orde for en annen hovedårsak til forlisets skadeomfang.

— Jeg håper mitt arbeid kommer frem i forbindelse med rettssaken, sier Imstøl.

— Kanskje kan det bli fokus på Jebsens lastemetoder, supplerer han.

Ubesvarte spørsmål

Høyskolelektoren føler at sjøforklaringen etterlot mange ubesvarte spørsmål rundt stabiliteten til «Rocknes». Selv kom han dit som en nysgjerrig fagperson, og hadde forventet et sterkere søkelys på hvorfor skipet var så ustabilt.

— Det forelå flere observasjoner som tyder på at «Rocknes» ikke lå slik i sjøen som hun burde gjøre på vei mot Vatlestraumen, sier Imstøl.

Han ba om å bli ført som vitne under sjøforklaringen. Ifølge Imstøl motsatte rederiet Jebsens seg dette.

— Hvorfor gjorde de det? Var det for å kneble en diskusjon rundt feillasting, overlast og dårlig stabilitet? undrer han.

Forbedringer

Høyskolelektoren mener ombyggingen «Rocknes» har vært gjennom, bekrefter at Jebsen og de tyske eierne innser at stabiliteten ikke var god nok. «Rocknes» er blitt bredere. I tillegg er ballasttankene gjort om. Skipet er satt inn igjen i steintrafikk under navnet «Nordnes».

FEIL TETTHET: Feilberegning av steinlastens tetthet kan ha ført til at«Rocknes» var ustabil og derfor gikk fort rundt, mener høyskolelektor RolfImstøl etter å ha studert forliset grundigere. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE
SAVNET OPPBAKKING: - Høyskolen minimaliserte arbeidet mitt, sier stabilitetsekspert Rolf Imstøl. FOTO: KNUT STRAND