• Hold dere unna, statsminister Bondevik. Vi aksepterer aldri noe kutt i sykelønnsordningen.

Nestleder Tove Stangnes i Fagforbundet kom med en klinkende klar advarsel til regjeringen da hun talte til nær 2000 deltakere på 1. mai-arrangementet i Bergen.

— Menneskene har en tålegrense. Høyresiden og arbeidsgiverne klapper i hendene for at det skal bli lettere å sparke folk og tvinge oss til å arbeide mer, sa Stangnes. Hun fastslo at fagbevegelsen ikke kommer til å vike en tomme i forsvaret av arbeidsmiljøloven og sykelønnsordningen.

«Vår stolthet»

— Arbeidsmiljøloven har vært vår stolthet. Det samme er retten til full lønn under sykdom. Nå skal klokken skrus tilbake. Men ingen er blitt friskere av å jobbe mer overtid. Vi har ett krav til regjeringen: Legg vekk angrepene på arbeidsmiljøloven, sa Stangnes.

Fagforeningstoppen kom også med sterk kritikk av forslagene til så vel pensjonskommisjonen som skattekommisjonen.

— Skattereformen vil bety at de 10 prosent rikeste i Norge får 27 ganger større skattelette enn de fattigste, sa Stangnes.

«Slutt på fribilletter»

Hun fastslo at Bondevik-regjeringen driver «iskald Høyre-politikk».

— Vi sier nei til skattelettelser til dem som har mest fra før. Vi sier nei til sultefôring av kommunesektoren, sa Stangnes.

Hun ga også klar støtte til de streikende transportarbeiderne som blant annet krever ekstratillegg for fagorganiserte.

— Vi står sammen med dere. Tiden er ute for gratispassasjerene i arbeidslivet. Det er slutt på å løse ut fribilletter. Nå må arbeidsgiverne trekke opp rullegardinene, sa Stangnes fra talerstolen.

Hun varslet at fagbevegelsen nå vil gjenreise den politiske debatten på sine premisser. Det skal skje før stortingsvalget neste høst.

— Vi vil vite hvilke partier som vil forsvare sykelønnsordningen, en sterkere arbeidslivslov og våre pensjonsrettigheter. Vi vil kreve klare svar, tåkeprat aksepteres ikke. Det handler om hvilket samfunn vi vil ha, sa Stangnes.

«Stortingspensjon til alle»

De røde fanene var heist mot en skyfri, blå himmel da demonstrasjonstoget beveget seg ut av Torgallmenningen til tonene av «Internasjonalen». Trofaste fagforeningskjemper, sosialister, anarkister, miljøvernere og solidaritetsorganisasjoner deltok i markeringen som var tradisjonell på de fleste måter. Parolene inneholdt krav om alt fra «arbeid til alle», «stortingspensjon til alle» og «fred, frihet og rettferdighet».

«Fritt Palestina - riv muren» var parolen som samlet flest deltakere.

Per Rune Henriksen, sekretær i LO i Bergen og Omland, anslår overfor BT at oppunder to tusen personer stilte bak faner og paroler i år.

— Jeg synes det er bra. I fjor var deltakertallet 1650, sier han mellomfornøyd.

«En sorgens dag»

Før hovedmarkeringen hadde ti organisasjoner og et par hundre mennesker samlet seg til eget 1. mai-arrangement på Torget. I flere av appellene var kampen mot norsk EU-medlemskap hovedtema, samme dag som unionen fikk ti nye medlemsland.

— Årets 1. mai vil bli husket som en sorgens dag for arbeiderbevegelsen i mange europeiske land, sa leder i Bergen Nei til EU, Daniel Ducrocq.

Han henviste blant annet til den frie flyten av arbeidskraft mellom landene.

— Det er ikke arbeidsinnvandrerne eller arbeidsgiverne som er problemet, men de markedsliberalistiske rammene. Stikkord er sosial dumping. Det er ikke solidarisk å få en polakk til å jobbe for 50 kroner timen i Norge, sa EU-motstanderen.

Også leder i Hordaland Bonde- og Småbrukerlag, Arne Lofthus, gjorde sin 1. mai-appell til et oppgjør med EU. Han frykter for småbrukernes fremtid hvis Norge blir medlem, og viste til at Hordaland alt er det fylket med størst nedgang i antall gårdsbruk.

Lofthus slo også tilbake mot påstander om at nei-folket er gjennomsyret av nisselue-mentalitet.

— Vi er trolig mer verdensborgere enn tilhengerne av unionen, sa Lofthus.

TRADISJONELT: Som vanlig var det en blanding av nasjonale og internasjonale paroler i 1. mai-toget. Og som vanlig deltok trofaste fagforeningskjemper, sosialister, anarkister, miljøvernere og solidaritetsorganisasjoner.
«ISKALD»: Regjeringen driver iskald Høyre-politikk, sa nestleder i Fagforbundet, Tove Stangnes.