De fire elevene fra Bergen Handelsgymnasium får årets førstepris for forskningsprosjektet: "Ungdom og skolematvaner", skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Prisen blir delt ut av kunnskapsminister, Øystein Djupedal og vinner av Holbergs internasjonale minnepris, Shmuel N. Eisenstadt på Bergen katedralskole onsdag den 29. november kl 11:00. — Forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet til Tale Litleré Bjerknes, Christina Solveig Borge, Silje Vevle Nordtvedt og Troy Nøstdal fra Bergen Handelsgymnasium imponerte juryen med et gjennomført og strukturert prosjekt. Ifølge juryens begrunnelse er dette et forskningsprosjekt:

"[.] som holder meget høy standard. Med utgangspunkt i litteraturstudier og intervju med anerkjent forsker på feltet, utvikles et godt instrument som benyttes til datainnsamling. Selve dataanalysen gjøres ved hjelp av anerkjent statistikkpakke og her demonstrerer elevene at de har god metodisk og statistisk forståelse. I tillegg gjennomføres en god diskusjon med relevant bruk av andre kilder. [.] en studie som vil kunne fremstilles for et vitenskapelig tidsskrift".

Boller og hamburgere - og snop

To problemstillinger har stått sentralt i elevenes arbeid: Er det forskjell på jenters og gutters skolematvaner, og er det forskjell i matvaner hos elever som går på en skole med kantine sammenlignet med elever fra en skole uten kantine? For å undersøke disse problemstillingene utviklet elevene et spørreskjema som ble distribuert blant elever ved to videregående skoler i Bergen, en med og en uten kantine. Totalt omfattet undersøkelsen 115 elever, omtrent like mange jenter som gutter. Resultatene viser en del interessante forskjeller mellom kjønn og mellom skoler: Jenter har generelt noe sunnere matvaner enn gutter. Elever på skole uten kantine kjøper oftere hurtigmat og er mindre fornøyd med spisemiljøet enn elever på skole med kantine.

2. og 3. pris:

  • 2. pris går til: "Ungdom og Henrik Ibsen" et forskningsprosjekt av Camilla Brække, Madeleine Ulsness, Helena Krogtorp og Ulrikke Mathisen fra Glemmen videregående skole.
  • 3. pris går til: "Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?" Forskningsprosjektet er utført av Simen L. Boneng, Amund Solli, Gøran F. Eriksen, Ragnar Mikas Sandberg, Torill Runesdotter Aasen, Ellen T. Andresen, Maren S. Eid, Silje Emilsen, Sigve N. Aas, Jørgen Ravlo, Anne Nagelhus, Sara Kristine Tuset, Kristin Gustad Fossum, Even K. Dahlen, Alexander Jenssen, Hilde Kristine Ohr, Fredrik S. Skaufel, Thererse T. Berg, Kim Andre Dragsten, Kristine W. Nessemo, Alexander Burmo, Rikke Wiseth og Stine B. Alkanger fra Levanger videregående skole for forskningsprosjektet: "

I tillegg til pengepremier på henholdsvis 7 000, 4 000 og 2 500 kr mottar elevene også invitasjon til å delta på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris og regjeringens middag i Håkonshallen.

Lærerstipend

Holbergprisen i skolen deler også ut et lærerstipend for beste faglige undervisningsopplegg innen årets tema. Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil overrekke årets lærerstipend til Oddvar Engan, Ragna Marie Tørdal og Jone Nicolai Nyborg fra Vennesla videregående skole. Stipendet er på kr 15 000. Holbergprisen i skolen deles ut av Ludvig Holbergs minnefond.

VINNERE: Christina Solveig Borge, Silje Vevle Nordtvedt, Troy Nøstdal og Tale Litleré Bjerknes.
RUNE BERENTSEN