• Hvem er Holberg? var prisvinner Julia Kristeva sin første reaksjon da rektor Kirsti Koch Christensen ved UiB ringte for å fortelle henne at hun er vinner av årets Holberg-pris på 4,5 millioner kroner.

RANDI KVINGEMAGNUS KNUTSEN BJØRKE (foto)

I går klokken 12.00 ble den første vinneren av Holbergs internasjonale minnepris offentliggjort i Stein Rokkans hus ved UiB. Prisen skal bli en årlig begivenhet til forskere innen jus, teologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

Dagen før prisutdelingen fikk rektor Kirsti Koch-Christensen, så vidt tak i prisvinneren før hun skulle i møte hos presidenten av Frankrike.

— Hvem er Holberg, og hvem har fått prisen før? var prisvinnerens første reaksjon.

Universitetsrektoren fortalte både om prisen og Holberg, og spurte videre om Kristeva vil komme til Norge for å motta prisen 3. desember.

— Da er det vel svært kaldt der, men det kan være interessant, uttalte hun før hun måtte haste videre.

Språk og psykoanalyse

Julia Kristeva kommer opprinnelig fra Bulgaria og er direktør for Institutt for tekst- og dokumentsvitenskap ved Paris' 7. universitet (Jussieu). Hun er dessuten praktiserende psykoanalytiker. Ifølge juryen får hun prisen for sitt nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur. Hennes arbeid har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Hun har også gitt ut mer enn 20 bøker.

— Det er en stor glede for oss å kunne dele ut den første Holbergprisen til en så viktig forsker som professor Julia Kristeva, og jeg håper prisen vil bidra til større interesse for de aktuelle fagfeltene, sier styreleder for Ludvig Holbergs minnefond Jan Fridthjof Bernt.

Professor Kjersti Bale ved UiO kjenner godt til prisvinnerens arbeider.

— Kristevas arbeider om melankoliens betydning for alt kreativt arbeid, er svært interessante. Hun trekker frem kulturhistorien, og viser hvordan kunst kan brukes for å overkomme depresjoner, forteller Bale.

Pris til ung forsker

Nils Klim-prisen blir delt ut samtidig, og skal gå til nordiske forskere under 35 år. Den er på 250 000 kroner. I år ble prisen tildelt dansken Claes de Vreese ved Depertmant of Communication Science, University of Amsterdam. Hans forskningsinnsats foregår i skjæringspunktet mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap.

— Jeg fortalte den gledelige nyheten til prisvinneren i går, og det er nok den hyggeligste telefonsamtalen han har hatt, forteller universitetsdirektør Kåre Rommetveit.

Ifølge juryen har den 29 år gamle akademikeren markert seg som en selvstendig, innovativ og internasjonalt anerkjent forsker. Han har også en meget omfattende publikasjonsliste.

- Stas for Bergen

Ordfører Herman Friele synes det er viktig for byen at Holberg-prisen deles ut i Bergen.

— Det betyr mye for Bergen at prisen går gjennom UiB. Prisen er stor og betydningsfull, og vinneren er riktig for prisen. At Kristeva ikke kjenner til Holberg, viser at prisen er en unik sjanse til å fortelle hvem han var, sier Bergensordføreren.

PRISVINNER: Den første Holberg-prisen tildeles bulgarske Julia Kristeva for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

IMPONERT: Professor Kjersti Bale ved UiO er svært imponert over arbeidene Julia Kristeva har gjort innen psykoanalyse.Bak professor Jan Fridthjof Bernt, leder for styret for Holbergs minnefond.