GIR REFS: Helseminister Bent Høie.
SCANPIX

Det var etter folkefesten Tall ships Races var over BT avslørte at kommunen inngikk en ekslusiv kontrakt med Hansa. Den tilsa at det bare skulle selges Hansa-øl på utestedene i Bergen.

Flere brudd

Totalt hadde kommunen en rekke kreative påfunn for å finansiere kalaset i bergenshavnen:

  • Alle utestedene rundt Torget og Bryggen ble fratatt utearealet sitt, og måtte leie det tilbake for en dyrere pris
  • De samme utestedene ble tvunget til å kun selge Hansa-øl på det nye arealet, uavhengig hvilke egne avtaler de hadde
  • Kommunen fikk seks kroner fra Hansa per liter øl som ble solgt under festivalen på det ekstra arealet Ingenting av dette er tillatt ifølge alkoholloven, mener helseminister Bent Høie (H). I Stortinget gir Høyre-statsråden klar beskjed til sin partikollega, byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H), om hvilke lover som skal følges.

Forventer orden

Det gjør han etter at Kjersti Toppe (Sp) i forrige uke sendte inn et skriftlig spørsmål til ministeren. I svaret sitt uttaler han seg på generelt grunnlag om hva som er lov og ikke lov ifølge alkoholloven. Her skriver Høie blant annet:

« En kommune kan ikke sette som vilkår for å få skjenkebevilling at kun en leverandør kan benyttes (..). En kommune kan ikke inndra en bevilling for deretter å innvilge en annen bevilling på det samme arealet. Det er for et og samme areal ikke anledning til å gi flere bevillinger til flere aktører for overlappende tidsrom».

Ikke lov å tjene

Da BT satte søkelyset på kommunens provisjon fra Hansa-salget i forrige uke, avviste byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) kritikken og mente det var uproblematisk at kommunen tjenete penger på ølsalget.

— Det gjør kommunen alltid. Det er sånn skjenkekontrollen finansieres. Det er vanlig å ha en omsetningsavgift på øl. At vi tar inn penger pr. solgte liter øl, er for å sikre en dekning av de utgiftene vi har ved å arrangere et slikt arrangement, sa byrådslederen.

I sitt svar til Toppe skriver Høie at en kommune ikke kan sette som vilkår for en skjenkebevilling «at kommunen skal ha økte inntekter utover det bevillingsgebyret som er fastsatt i alkoholforskriften».

Dette gebyret skal tilsvare de kostnadene kommunen har med saksbehandling og kontroll av skjenkesteder, og er per i dag 0, 37 kroner per liter øl som inneholder opp til 4,7 volumprosent alkohol.

Forstår loven

Avslutningsvis påpeker Høie at utestedene har anledning til å klage til Fylkesmannen om de føler seg dårlig behandlet.

Han registrerer også at byrådet har sagt at «kommunen bestreber seg på å etterleve alle lover og regler, og at de i lys av Helsedirektoratets uttalelser om hvordan alkoholloven er å forstå vil undersøke saken nærmere».

Skal vurdere

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen merker seg at helseministeren uttaler seg på generelt grunnlag i denne saken.

— Han presiserer at han ikke kjenner fakta i saken fra Bergen. Vi har samtidig bedt kommuneadvokaten om å foreta en gjennomgang av avtalene, slik at vi kan få alle fakta på bordet.

Kommunen har fremdeles ikke fått oversikt over hvor mye de tjente på salget av Hansa-øl. Etter det byrådslederen kjenner til har ingen av utestedene foreløpig klaget på ordningen.

— Det har imidlertid blitt stilt spørsmål rundt betalingen for skjenkearealet utendørs, og vi har derfor besluttet å betale tilbake den forhøyede leien for serveringsstedenes opprinnelige skjenkeareal.