Mannen som tronar høgst på alle skattelister for Voss i 2007 nådde sitt ekstremsportlege høgdepunkt i 2006. Då vart han verdsmeister i hanggliding under VM i Sveits.

I år ville han skipa til VM på heimebane i akrobatisk hang— og paragliding. Etter eit vellykka prøve-VM, måtte likevel Noreg seia frå seg tilskipinga grunna manglande sponsorar.

Sjølv er Gjerde ein ihuga sponsor for Amnesty International. Emblemet deira prydar skjermane hans, der andre utøvarar har inntektsbringande sponsorreklame. Ekstremsportveko i år vart innleia med låvedans på slektsgarden Gjerde ovanfor Voss jordbruksskule, ved vegen mot Bavallen. Eit solid overskot gjekk til Amnesty.

Rikdomen har Gjerde frå vikarbyråverksemd. Han er ein av arvingane etter Lars Bergtor Gjerde (71) som i 1966 grunnla vikarbyrået Norsk Personal AS i Bergen, seinare slått saman med landets eldste i bransjen, Contact Service i Oslo. På 1980-talet hadde dei avdelingar i 25 norske byar.

Eigarane fekk godt betalt då amerikanske Olsten kjøpte 51 prosent av aksjane i 1995, og kanskje enda betre då dei norske eigarane selde seg heilt ut i 2000, og Adecco overtok.

For den dristige flygaren av hangglider og paraglider har skattbar formue no vakse til nær 39,7 millionar kroner og sytte for ei nettoinntekt på nær 5,7 millionar kroner i fjor. Dermed måtte han ut med vel to millionar kroner i skatt.

Søk i skattelistene her

Se liste over Voss' 100 rikeste

MANGEMILLIONÆR: Jon Gjerde slår eit slag for Amnesty International under Ekstremsportveko på Voss tidlegare i år. ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH