KARI PEDERSEN

I rapporten gikk høyskolelektor Rolf Cato Imstøl langt i å antyde at lastedokumentet som var laget før «Rocknes» gikk fra Eikefet, var forfalsket. Han skrev at lastekalkulatoren var manipulert av rederiet og at skipet hadde for dårlig stabilitet.

Høgskolen har nå formelt trukket tilbake rapporten, bekrefter direktør Nils Mæhle.

— Får saken følger for Imstøl?

— Nei, det gjør det ikke. Vi mener rapporten var faglig relevant. Det er viktig for en institusjon å delta i samfunnsdebatten. Men siden rapporten ble oppfattet som forskning, vurderte vi det naturlig å trekke den, ettersom den ikke tilfredsstiller de kvalitetssikringssystemer vi ønsker for en forskningsrapport, sier Mæhle til Bergens Tidende.

Ifølge Hjertaker ville advokaten for de etterlatte bruke Høyskolens rapport som grunnlag for erstatningskravet sammen med Sjøfartsdirektoratets rapport.

— Den har vi tilbakevist på alle punkt, sier Hjertaker og legger til: - Grunnlaget for erstatning må være at vi har foretatt oss noe uaktsomt eller feil. Det mener vi at vi ikke har.

— Var dere forberedt på søksmål fra de etterlatte?

— Vi ventet det ikke, men var forberedt på at det kunne komme. De etterlatte har fått oppgjør etter den ansettelsesavtalen sjøfolkene hadde. Men familiene har ikke frasagt seg retten til å fremme ytterligere krav, sier Hjertaker.