Utdanning og forskning flyttes til det gamle verksområde på Kronstad når Høgskolen i Bergen skal samlokaliseres.

Arkitektkonkurranse

-Arbeidet med funksjonsprogrammet er i gang, og den vil gi grunnlag for utlysing av arkitektkonkurranse i 2003, sier rektor Karl Olav Nummedal i en pressemelding.

Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett gitt Statsbygg fullmakt til kjøp av tomt til samlokaliseringen. Mulige lokaliseringsløsninger har vært diskutert i mange år før avgjørelsen ble tatt om å samle skolen på Kronstad.

— Vi er glade for beslutningen og ser frem til å jobbe videre med planlegging og utbyggingen av området, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen.

Nær Haukeland

Området er gunstig lokalisert for utdanning og forskning med nærhet til sentrum og Haukeland sykehus som nabo. Samlokalisering av de ulike fagmiljøene vil gi et bredt studentmiljø og spennende muligheter for faglig samhandling. Den kompakte lokaliseringen vil dessuten gi en kostnadseffektiv drift av høyskolesenteret. Høgskolen i Bergen er i dag lokalisert på fem ulike steder og har ca. 5000 studenter og 500 ansatte.

NSB-tomten

Kronstad-tomten er på ca. 72 dekar og ble tidligere benyttet av NSB som vedlikeholdsbase for materiell på Bergensbanen frem til 1991.

Tomten er nå solgt fra ROM eiendomsutvikling as (ROM) til Statsbygg for 165 millioner