KRISTINE HOLMELID

Åsgard heter et undervisningsopplegg for grunnskolen, laget av Høgskolen i Bergen (HiB). På nettstedet kan de yngste barna reise i den nordiske gudeverden, og lærer blant annet om guder, verdenstreet Yggdrasil, jotner og dverger.

Den høyreekstreme organisasjonen Vigrid bruker henvisning til HiBs nettsted på toppen av sin internettside for å lokke barn og ungdom til seg.

— De unge er fremtiden og den største målgruppen vår. Dette undervisningsopplegget er glimrende for foreldre med små barn, sier Vigrid-leder Tore Wilhelm Tvedt til Bergens Tidende.

Roser høyskolen

På nettsiden sin roser Vigrid HiBs Åsgard-opplegg for å «inneholde mye artig». Vigrid mener nettsiden deres gir inspirasjon og kunnskap, og er fin for nynazister å bruke tid på sammen med barna sine.

— Jeg er veldig glad det finnes folk som lager slikt. Vi har det samme religiøse grunnlaget med gude- og heltevers, og høyskolen har popularisert dette på en fin måte, sier Vigrid-lederen.

Artikkelen om HiBs undervisningsopplegg blir avsluttet med «Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!»

Vigrid tar i bruk høyreekstrem propaganda og fornekter Holocaust. Fremheving av den hvite rase er i fokus på nettsiden, og Vigrid har lagt ut materiale som skal virke tillitvekkende på barn.

Ifølge Tore Wilhelm Tvedt er det rundt 4-500 vigridere, storparten av dem er ungdommer fra 15 til 25 år.

Reagerer på misbruk

— Vi føler oss misbrukt av Vigrid. Vi har aldri hatt kontakt med dem og ønsker ikke på noen måte å bli assosiert med den organisasjonen, sier Jostein Saakvitne. Han er forfatter og idéskaper for Åsgard, og faglig leder ved Mediesenteret til Høgskolen i Bergen.

Høgskolen reagerer også på at nynazistene har klippet ut illustrasjoner til sin nettside, og vil ta kontakt med Vigrid for å få dette fjernet.

Ifølge Saakvitne er innholdet i undervisningsopplegget tilpasset barn og unge med bruk av en humoristisk tone slik at det skal bli motiverende å lese. Pondus-tegner Frode Øverli og Maurizio Pavez står for tegningene.

FAKSIMILE: Vigrids internettside.